Zprávy ze sboru 12/2019

Předkládáme Vám aktuální zprávy z našeho sboru č. 12 (24.3. 2019 - 30.3.2019)

Zprávy ze sboru 12/2019

 

 1. Neděle 24. března je Třetí neděle postní. V našem sboru se bude konat výroční sborové shromáždění v rámci bohoslužeb v 10 hodin v sále Václava Pokorného na Opletalové. V Betlémském ani v Červeném kostele se proto bohoslužby nekonají, ale odpoledne budou ve 14 hodin v Újezdě u Brna. Kázat bude sestra farářka.
 2. Při výročním sborovém shromáždění bude schvalovaná výroční zpráva staršovstva, hospodaření roku 2018 a rozpočet na rok 2019. Shromáždění je usnášení schopné za každého počtu přítomných. V příloze najdete text výroční zprávy, o které budeme hlasovat.
 3. V následujícím týdnu se konají všechna pravidelná shromáždění pro děti, mládež i dospělé.
 4.  Náš sbor spolu se sborem v Brně Židenicích zve v tomto čase k ranní modlitbě každou středu od 6:30 na faře Opletalova 6. Tuto středu 27. března budeme slavit večeři Páně.
 5. V Betlémském kostele se nyní každé pondělí od 19 hodin konají „nízkoprahové bohoslužby“ nejen pro mládež YESle, které připravuje poradní odbor mládeže Brněnského seniorátu.
 6. V pondělí 1. dubna v 18:30 bude na faře na Opletalové přednáška a rozhovor o bohoslužbách v našem sboru. Zveme každého, kdo má o toto téma zájem. Navazujeme tak na probíhající diskusi ohledně bohoslužebných pořádků a přípravy nové agendy. 
 7. Staršovstvo rozhodlo, že se náš sbor zapojí do postní sbírky Diakonie, která je v tomto roce určena na podporu syrským válečným uprchlíkům, kteří se připravují na nesnadný návrat domů. Své dary můžete s uvedením účelu poslat na účet sboru nebo odevzdat v kanceláři a shromážděná částka bude po velikonocích poslána na ústředí Diakonie. Podrobnosti najdete v dopise ředitele Diakonie ČCE bratra Jana Soběslavského.
 8. Ke sbírce na podporu celocírkevního tisku je možno se připojit do konce března.
 9. K vyzvednutí jsou připravená potvrzení o darech sboru pro daňová přiznání za rok 2018.
 10. Druhý ročník ekumenické pouti bude v sobotu 6. dubna. Letos půjdeme z Nosislavi do Hustopečí. Viz podrobná pozvánka v příloze. Trasa je cca 17 km. Sraz v 9 hodin v evangelickém kostele v Nosislavi. 
 11. V neděli 7. dubna v 19:30 budou opět Hudební nešpory v Červeném kostele. Vystoupí Ensemble Versus a biblické zamyšlení bude mít bratr farář Štěpán Hájek. Plakát je v příloze, prosíme o jeho další šíření.
 12. Nově založená evangelická základní škola v Brně Filipka zve budoucí prvňáčky na přípravné kurzy vždy ve středu od 6. února do 3. dubna od 16 do 17 hodin (viz příloha).
 13. Blažkovské kuratorium zve na jarní brigádu v termínu 3. – 8. května. Jedná se o víkend + pondělí, úterý a středu, kdy se bude dělat nový chodník, řezat dřevo, natírat podlaha a další příjemné práce.  Přijet se dá kdykoli, odjet taktéž. Ubytování a jídlo je zadarmo, večer se bude hrát na kytary a zpívat. Kdo má zájem, ať vyplní formulář, ať víme, kolik připravit jídla:    https://goo.gl/forms/zlyXVKET1oLU0Djs2

 

RSS kanál

Syndikovat obsah