Zprávy ze sboru 11/2019

Předkládáme Vám aktuální zprávy z našeho sboru č. 11 (17.3. 2019 - 23.3.2019)
Zprávy ze sboru 11/2019
 
1. Neděle 17. března je Druhá postní. V Betlémském i Červeném kostele bude kázat bratr farář Jiří Gruber. O požehnání svého syna Víta požádali manželé Klocovi a pokřtěn bude druhý syn manželů Hellerových Tadeáš. 
2. Sbírka na podporu celocírkevního vynesla 6.630 Kč a je možno se k ní připojit do konce března. 
3. Brněnský seniorát zve všechny zájemce k seniorátní konferenci na téma Ekumenismus a dějiny ekumény. Přednášejícím bude bratr Martin Vaňáč z ETF UK v Praze. Seniorátní konference se koná v sobotu 16. března od 9 hodin ve sboru Brno Židenice, Jílkova 74. Předpokládaný závěr bude ve 12:30. 
4. V následujícím týdnu se konají všechna pravidelná shromáždění pro děti, mládež i dospělé. Sborová kancelář bude v pondělí 18.3 pro nemoc zavřena.  
5. Náš sbor spolu se sborem v Brně Židenicích zve v tomto čase k ranní modlitbě každou středu od 6:30 na faře Opletalova 6. 
6. Staršovstvo svolává výroční sborové shromáždění na příští neděli 24. března v 10 hodin, kdy budou jedny bohoslužby v sále Václava Pokorného na Opletalové. Bude schvalovaná výroční zpráva staršovstva, hospodaření roku 2018 a rozpočet na rok 2019. Shromáždění je usnášení schopné za každého počtu přítomných. V příloze najdete text výroční zprávy, o které budeme hlasovat. 
7. Staršovstvo rozhodlo, že se náš sbor zapojí do postní sbírky Diakonie, která je v tomto roce určena na podporu syrským válečným uprchlíkům, kteří se připravují na nesnadný návrat domů. Své dary můžete s uvedením účelu poslat na účet sboru nebo odevzdat v kanceláři a shromážděná částka bude po velikonocích poslána na ústředí Diakonie. Podrobnosti najdete v dopise ředitele Diakonie ČCE bratra Jana Soběslavského. 
8. Nabízíme březnové číslo časopisu SETKÁVÁNÍ. 
9. K vyzvednutí jsou připravená potvrzení o darech sboru pro daňová přiznání za rok 2018.
10. Druhý ročník ekumenické pouti bude v sobotu 6. dubna. Letos půjdeme z Nosislavi do Hustopečí. Viz podrobná pozvánka v příloze. Trasa je cca 17 km. Sraz v 9 hodin v evang. kostele v Nosislavi.  
11. V neděli 7. dubna v 19:30 budou opět Hudební nešpory v Červeném kostele. Vystoupí Ensemble Versus a biblické zamyšlení bude mít bratr farář Štěpán Hájek. Plakát je v příloze, prosíme o jeho další šíření. 
12. Na prázdninový pobyt našeho sboru na Blažkově je přihlášeno zatím 47 zájemců a kapacita bude brzy naplněna. Kdo by ještě chtěl jet, přihlaste se, prosím, co nejdříve. 
13. Nově založená evangelická základní škola v Brně Filipka zve budoucí prvňáčky na přípravné kurzy vždy ve středu od 6. února do 3. dubna od 16 do 17 hodin (viz příloha). 
14. .V příloze najdete dopis SR s výzvou k modlitbám, informace o autopůstu a postní kalendář.  

RSS kanál

Syndikovat obsah