Zprávy ze sboru 48/2018

Předkládáme Vám aktuální zprávy z našeho sboru č. 48 (2.12. 2018 - 8.12.2018)
Zprávy ze sboru 48/2018
 
1. Tuto neděli 2. prosince začíná advent. Bohoslužby s vysluhováním svaté večeře Páně budou v obou našich brněnských kostelech a odpoledne v Rychmanově. Kázat bude bratr farář Jiří Gruber a v Rychmanově bratr farář Jiří Šimsa.
 
2. Chrámová sbírka z této neděle bude z rozhodnutí konventu věnována ve prospěch středisek Diakonie v Brně a Kloboukách u Brna. Konkrétní účel sbírky najdete v přiloženém dopise. Ke sbírce je možné se připojit individuálními dary do 6. prosince.
 
3. Večer se konají adventní hudební nešpory v Červeném kostele, při nichž vystoupí národopisný soubor Brněnský Valášek a kázat bude sestra Jana Hofmanová. Výtěžek koncertu bude věnován středisku Diakonie ČCE v Brně. Program najdete v příloze.
 
4. Vyšlo desáté prosincové číslo SETKÁVÁNÍ.
 
5. Během týdne se konají všechna pravidelná setkání. Ve čtvrtek 6. prosince bude opět klub otevřených dveří pro maminky s malými dětmi. Ve středu 5. prosince se sejde redakční rada Setkávání k přípravě nového ročníku. 
 
6. Druhou adventní neděli 9. prosince si připomeneme sté narozeniny našeho milého bratra faráře Jana Pokorného. Přivítáme ho mezi se sebou při bohoslužbách v 10 hodin v Červeném kostele.
 
7. Na čtvrtek 13. prosince se připravuje guláš pro lidi bez domova. Vařit se začne ve středu večer (po 18 hodině) a vydej bude ve čtvrtek 17:30 u Červeného kostela. Tuto akci můžete podpořit účelovým darem i praktickou pomocí.
 
8. Přehled bohoslužeb a koncertů v Červeném a Betlémském kostele v adventu a o Vánocích (a pro celý Jihomoravský kraj) najdete na webových stránkách  https://www.krestanskevanoce.cz/kostel/15/
 
9. Svým členům si dovolujeme připomenout, že je vhodná chvíle k úhradě každoročního saláru, který slouží jako základní zdroj přijmu sboru na jeho činnost. Loni jsme díky vaší obětavosti shromáždili částku 800 tis Kč, letos je to zatím polovina této částky. Můžete tak učinit buď v kanceláři v hotovosti, nebo převodem na sborový účet číslo 13 41 63 53 59 / 0800. Do zprávy pro příjemce uveďte, prosím, své jméno.
 
10. V příloze najdete pozvánku na instalaci nové kazatelky sboru ČCE ve Znojmě, která se koná 9. prosince ve 14 hodin v kapli sv. Václava.
 
11. Nabízíme nástěnný kalendář ČCE 2019 (za 60 Kč) a příručky Na každý den 2019 (120 Kč), Denní čtení na hesla Jednoty bratrské (80 Kč), Evangelický kalendář 2019 (125 Kč). Dále nabízíme knížku modliteb: Vždyť se mnou jsi ty… (za 130 Kč). Již nám došla také Hesla JB na rok 2019 za 40 Kč. 

RSS kanál

Syndikovat obsah