Blažkov jede

Svojanov

(Z letního pobytu sboru Brno I)

Za mnoha kopci a řekou Bobrůvkou, kdesi v hlubokém lese, žili-byli jednou jedni bojovníci za pravdu. Žili ve vzájemné shodě, denně si četli z Písma a vykládali si Jeho Slovo. Radovali se s radujícími, jedli spolu chléb a nebáli se, ani když na údolí u řeky padla hustá tma a třpytivé hvězdy bylo jen stěží vidět přes koruny smrků. A On byl s nimi a žehnal jim ve všem a oni činili vše k Jeho slávě.

Zhruba takto by se s pohádkovým nádechem dal vykreslit letošní pobyt na Blažkově. Strávili jsme zde krásný týden s tradičními nedělními bohoslužbami v blažkovském kostele, pátečním táborákem a společným výletem na hrad Svojanov.

Z Písma jsme četli a probírali příběhy ve třech skupinách rozdělených podle věku. Ti nejmladší stavěli s Ivou Oukropcovou nové jeruzalémské hradby spolu s Nehemiášem. Krom toho postavili i mimo program v lese ze spadlých malých stromků obstojný bunkr. Starší mládež se staršími dětmi probírali proroka Elíšu, chodili s ním po Samaří, pomáhali potřebným a nechyběla ani bojovka, kdy v noci kradli plány útoku na Izraelce z nepřátelského tábora. Dospělí se s bratrem farářem zamýšleli nad knihou Kazatel a jejími texty.

Jistě nejednoho člena výpravy potěšila skvělá kuchyně paní Marušky, která dělá skvělé zákusky, o zbytku nemluvě. Dobré byly i řízky, které nám nabalila na středeční výlet na hrad Svojanov. Ke hradu jsme samozřejmě jeli autem, protože je to vážně daleko i podle našich sportovců, zahrady u hradu byly pěkné, protože v půlce prázdnin ještě kvetly. Udělali jsme si taky pár hezkých fotek z věže hradu. Prohlídka podzemí trochu zklamala, protože paní průvodkyně byla jemně podnapilá a v proslovu se dost pletla a zadrhávala, mělo to ale i výhodu, že si ten proslov všichni skvěle pamatovali. Následovala procházka lesem k jednomu zdejšímu kostelíku, u něhož nás velmi mrzelo, že byl zavřený, protože uvnitř měly být staré fresky. Rozhodně nám nechyběla ani kultura. Večer bývaly hrané večerníčky pro děti, a když šli menší spát, byla buď prezentace o historii tábora, kterou připravil bratr Jan Vondra, nebo promítání filmů (např. S láskou Vincent). Ve čtvrtek jsme se zase se zájemci jeli podívat do Bobrové na koncert pěveckého sboru Kampanela. Jinak jsme trávili dny koupáním v lomu, cyklo i moto výlety do Bystřice nad Pernštejnem, anebo prostě zaslouženou relaxací v krásné přírodě v okolí tábora. Hráli jsme taky různé stolní a míčové hry a myslím, že si každý našel to svoje. U rozlučkového táboráku se zpívalo dlouho do noci a veselá nálada rozhodně nechyběla. Příští rok pojedu, pokud to bude vůle Boží, určitě zase a věřím, že se tam zase sejde spousta skvělých lidí. Blažkov totiž prostě jede!

Veronika Sikstová

RSS kanál

Syndikovat obsah