Zprávy ze sboru 46/2018

Předkládáme Vám aktuální zprávy z našeho sboru č. 46 (18.11. 2018 - 24.11.2018)
Zprávy ze sboru 46/2018
1.      Neděle 18. listopadu je předposlední v církevním roce. V našem sboru budou bohoslužby v obvyklou dobu v obou kostelech v Brně a odpoledne v Rychmanově. Bratr farář bude kázat na text 30. žalmu: Hospodine, tebe vyvyšuji, neboť jsi mě vytáhl z hlubin, nedopřáls mým nepřátelům, aby se nade mnou radovali.
2.      Minulou neděli byl v našem sboru dobročinný jarmark, jehož výnos byl určen pro chráněné bydlení Ovečka brněnské Diakonie. Děkujeme všem, kteří do nabídky přispěli svými dary. Zatím se nám podařilo vybrat necelých deset tisíc Kč a je možné si ještě některé výrobky zakoupit na faře. 
3.      V následujícím týdnu bude obvyklý sborový program. V úterý v 18:30 se sejde technická komise a příští neděli vyjde prosincové číslo Setkávání.
4.      Svým členům si dovolujeme připomenout, že je vhodná chvílek úhradě každoročního saláru, který slouží jako základní zdroj přijmu sboru na jeho činnost. Loni jsme díky vaší obětavosti shromáždili částku 800 tis Kč, letos je to zatím polovina této částky. Můžeme tak učinit buď v kanceláři v hotovosti, nebo převodem na sborový účet číslo 13 41 63 53 59 / 0800. Do zprávy pro příjemce uveďte prosím svoje jméno.     
5.      Odpoledne Křesťanské služby v našem sboru se bude konat poslední neděli církevního roku 25. listopadu 2018 ve 14 hodin v sále na Opletalově. Pobožností poslouží sestra farářka Jana Hofmanová, přednášet bude psycholožka Mgr. Andrea Múdra o vztazích v rodině. Po přednášce bude následovat diskuse a rozhovor při občerstvení. Ochotné sestry a bratry a prosíme o donesení pečiva.
6.      V neděli 4. listopadu natáčela Česká televize při bohoslužbách v Betlémském kostele a zajímala se o stavbu naší nové fary. Pořad se bude vysílat v rámci Křesťanského magazínu v neděli 25. listopadu odpoledne.
7.      V úterý 27. listopadu v 18 hodin se v Blahoslavově domě koná slavnostní shromáždění ke 100. výročí naší církve. Kázáním nám poslouží člen Synodní rady bratr Pavel Pokorný. Bohoslužby hudebně doprovodí Komorní orchester a pěvecký sbor Konzervatoře EA v Olomouci pod vedením dirigenta Joela Hány. 
8.      V příloze najdete pozvánku na instalaci nové kazatelky Anny Peltanové ve Vanovicích tuto neděli 18.11. ve 14:30.  
9.      Středisko Diakonie Betlém v Kloboukách u Brna pořádá v sobotu 24. listopadu od 18 hodin v Sokolovně v Kloboukách u Brna společenský večer s dobročinnou aukcí. Pozvánka v příloze.
10.  Nabízíme nástěnný kalendář ČCE 2019 (za 60 Kč) a příručky Na každý den 2019 (120 Kč), Denní čtení na hesla Jednoty bratrské (80 Kč), Evangelický kalendář 2019 (125 Kč). Dále nabízíme knížku modliteb: Vždyť se mnou jsi ty… (za 130 Kč). Již nám došla také Hesla JB na rok 2019 za 40 Kč.

RSS kanál

Syndikovat obsah