Zprávy ze sboru 44/2018

Předkládáme Vám aktuální zprávy z našeho sboru č. 44 (4.11. 2018 - 10.11.2018)
Zprávy ze sboru 44/2018
 
1. Neděli 4. listopadu je Dvacátá třetí pro Trojici. Bratra farář bude kázat na slova 27. žalmu: Hospodin je světlo mé a moje spása, koho bych se bál? Při bohoslužbách v Betlémském kostele v 8:30 nás navštíví Česká televize, kterou zajímá průběh stavby nové fary. Při bohoslužbách v Červeném kostele v 10:00 bude pokřtěn malý Herbert Leopold Suchodol.  Odpolední bohoslužby v Rychmanově vykoná bratr farář Jiří Šimsa. 
2. Během týdne bude obvyklý sborový program (viz níže). Dnes ve čtvrtek 1 11. v 17 hodin bude bratr farář na biblické hodině promítat obrázky ze své nedávné cesty do Jeruzaléma 
3. V neděli 4. listopadu v 19:30 vás zveme na Hudební nešpory v Červeném kostele. Bude při nich účinkovat Musica da camera Brno, která přednese Duchovní kompozice Zdeňka Krále. Biblické zamyšlení bude mít Jiří Gruber a veškerý výtěžek bude věnován občanskému sdružení Naděje Brno.  
4. Právě vychází deváté listopadové číslo časopisu Setkávání. Věříme, že v něm najdete řadu zajímavých článků o životě našich brněnských sborů. 
5. Dále vás srdečně zveme k bohoslužbám díkčinění s dobročinným jarmarkem, které se budou konat 11. listopadu 2018. Po bohoslužbách v Červeném kostele se sejdeme na faře, kde bude společný oběd z Vámi přinesených darů a možnost přispět příspěvkem na dobročinném jarmarku. POKUD CHCETE PŘISPĚT DO DOBROČINNÉHO JARMARKU, přinášejte na faru do 9. 11. vlastní rukodělné výrobky, zavařeniny, úrodu apod., zkrátka to, co by Vám samotným udělalo radost. Donesené příspěvky opatřete jménem výrobce a lístkem "Doporučený příspěvek XY Kč". Přinést můžete také slané (nebo i sladké) občerstvení pro společný oběd. Pokud byste chtěli pomoci s organizací a úklidem, budeme rádi, když se přihlásíte ve farní kanceláři nebo sestře Vtípilové. Výtěžek ze sbírky bude věnován na podporu chráněného bydlení Diakonie ČCE Ovečka pro lidi s duševním onemocněním.
6. V neděli 11. listopadu v 15 hodin, kdy se v celém světě připomíná Den Válečných veteránů, se v Červeném kostele bude konat Ekumenická vzpomínka na padlé ve světových válkách. Zazpívá při ní Dětský sbor Brno a promluví vojenští kaplani a zástupci Univerzity obrany v Brně. 
7. Stav mimořádné sborové sbírky na terénní úpravy zahrady na Pellicově přesáhl hodnotu 150 tisíc Kč. Protože náklady jsou podstatně vyšší, sbírka dále pokračuje a děkujeme všem, kteří na ní přispěli a přispějí. 
8. V příloze najdete pozvánky na 25. výročí střediska Diakonie v Brně (3.11. ve 14 hodin v Blahoslavově domě, na uvedení nové knihy bratra Pavla Hoška (Je to náš příběh) v pátek 9 listopadu v 15:30 na Opletalové 6, na koncert Brněnského ekumenického sboru v neděli 11.11. ve sboru CČSH v Židenicích a na instalaci nové kazatelky Anny Peltanové ve Vanovicích v neděli 18.11 ve 14:30. 
9. Odpoledne Křesťanské služby v našem sboru se bude poslední neděli církevního roku 25. listopadu 2018 ve 14 hodin v sále na Opletalově. Pobožností poslouží sestra farářka Jana Hofmanová, přednášet bude psycholožka Mgr. Andrea Múdra o vztazích v rodině. Po přednášce bude následovat diskuse a rozhovor při občerstvení, které nachystají členové KS. Pozvěte také své známé.
10. Nabízíme nástěnný kalendář ČCE 2019 za 60 Kč a příručky Na každý den 2019,  Denní čtení na hesla Jednoty bratrské a Evangelický kalendář 2019. Dále nabízíme knížku modliteb: Vždyť se mnou jsi ty… 
 
Aktuální sborový program během týdne
Pondělí 18:30 - staršovstvo 12.11.
Úterý 16:30 - dětský klub Ovečky
16:30 - biblická hodina pro děti 
17:00 -konfirmační příprava II. ročník
19:00 - přípravka učitelů nedělní školy
19:00 - pěvecký sbor Kůrovec 
19:00 - modlitební setkání 
Středa 15:00 - kavárnička pro dříve narozené
15:45 - konfirmační příprava I. ročník
18:00 - setkání mládež
18:00 - kurz Alfa
Čtvrtek   9:30 - klub otevřených dveří - 1. a 15. listopadu
17:00 - biblická hodina
Pátek 18:30 - zkouška pěveckého sboru Cantate Domino

RSS kanál

Syndikovat obsah