Zprávy ze sboru 37/2018

Předkládáme Vám aktuální zprávy z našeho sboru č. 37 (16.9. 2018 - 22.9.2018)
 Zprávy ze sboru 37/2018
 
1. Následující neděli 16.9. budou bohoslužby v obou kostelech v obvyklou dobu a odpoledne v Rychmanově. V Betlémském kostele bude v 8:30 kázat sestra Olga Tydlitátová a pokřtěna Barbora Šmérková. V Červeném kostele bude v 10:00 kázat sestra farářka Jana Hofmanová a pokřtěny sestry Sofie a Diana Banovi. 
2. Na tuto neděli je již po jedenácté vyhlášena akce: Do kostela na kole. Viz plakátek v příloze. 
3. Setkávání na faře během týdne: Příští týden se poprvé sejdou k biblické hodině děti a Ovečky (obojí v úterý od 16:30) a ve středu v 16 hodin zájemci o konfirmační přípravu. Ostatní setkání běží již pravidelně. 
4. Na příští neděli se v našem sboru připravují tradiční skautské bohoslužby, které budou v 10 hodin v Červeném kostele. Kázat bude bratr farář a zpívat budeme s doprovodem kytar písně ze Svítá a naučíme se i dvě písně s připravovaného nového zpěvníku ČCE, které jsme zpívali na Blažkově. Pokřtěn bude Teodor Pelz z Chrlic. Ráno v 8:30 budou bohoslužby v Betlémském kostele. 
5. Nový ročník kurzů Alfa bude zahájen ve středu 3. října v 18 hodin. Je určen všem, kteří by se rádi nezávazně seznámili s křesťanstvím. Pozvěte, prosíme, ve svém okolí ty, kdo by mohli mít o tento cyklus 13 večerů zájem a přiveďte je mezi nás. Organizační tým hledá nové spolupracovníky. Hlaste se bratru faráři nebo bratru Oukropcovi. V příloze je pozvánka i program letošního kurzu.
6. Památník Bible kralické Moravského zemského muzea v Brně, vás zve v sobotu 22. září do Kralic nad Oslavou na Muzejní den a den tiskařů od 9:30 do 17 hodin. Chystá se bohatý program: v památníku i v kostele sv. Martina komentované prohlídky každou hodinu, v místní škole: odborné přednášky a výtvarné dílny pro děti na kralické tvrzi i v přilehlých prostranstvích: ukázky tiskařského a příbuzného řemesla s praktickými dílnami pro malé i  velké děti, papírnická, písařská, tiskařská, knihvazačská, mincovní, tkalcovská a  mlynářská dílna, historická pražírna kávy a kafírna. Ve 12 a 14 hodin odborné přednášky.
7. V neděli 7. října v 19:30 vás zveme na Hudební nešpory v Červeném kostele.  Kázat bude bratr Štěpán Hájek. 
8. Stav mimořádné sbírky na terénní úpravy zahrady na Pelicově dosáhl hodnoty 126 tisíc Kč. Protože náklady budou víc jak trojnásobné, sbírka dále pokračuje a děkujeme všem, kteří na ní přispěli a přispějí.    
9. Studentka ze slovenské evangelické církve hledá podnájem v Brně. Telefon je v kanceláři.   
 
Sborový program během týdne
 
Pondělí
18:30 - staršovstvo 10.9.
Úterý
16:30 - dětský klub Ovečky od 18.9.
16:30 - biblická hodina pro děti od 18.9.
19:00 - přípravka nedělní školy od 11.9.
19:00 - pěvecký sbor Kůrovec od 4.9.
19:00 - modlitební setkání od 11. 9.
Středa
15:00 - kavárnička pro dříve narozené
16:00 - konfirmandé od 19. 9.
18:00 - mládež od 12.9.
18:00 - kurz Alfa od 3.10.
Čtvrtek
 9:30 - klub otevřených dveří - od října
17:00 - biblická hodina od 13.9.  
Pátek
18:30 - zkouška pěveckého sboru Cantate Domino od 7.9.
Neděle
10:00 - nedělní škola pro děti od 9.9.
 
 
 
 
 
 
.

RSS kanál

Syndikovat obsah