Zprávy ze sboru 34/2018

Předkládáme Vám aktuální zprávy z našeho sboru č. 34  (26.8. 2018 - 1.9.2018)
 Zprávy ze sboru 34/2018
 
1. Neděle 26. srpna je Čtrnáctá po Trojici. V našem sboru budou jedny bohoslužby v Červeném kostele od 9 hodin a kázat při nich bude bratr farář Jaroslav Vítek. Bude při nich pokřtěna Dorota Ježková, druhé dítě manželů Karla a Zuzany Ježkových z Višňové. 
2. Během posledního srpnového týdne je v našem sboru ještě prázdninový provoz, to znamená každý den dopoledne (9-12) je otevřena sborová kancelář a ve středu odpoledne v 15 hodin se koná kavárnička pro dříve narozené.
3. Následující neděli 2. září se sejdeme k bohoslužbám v Červeném kostele již v 10 hodin. Při příležitosti zahájení nového školního roku a nového období sborové činnosti bude vysluhována svatá večeře Páně. Kázat bude sestra farářka Jana Hofmanová.
4. Naše původní plány, že by tyto bohoslužby mohly být v Betlémském kostele a po nich následovat prohlídka nové fary, jsme museli odvolat, protože stavba stále není zkolaudována a z důvodů nadměrné vlhkosti betonu nemohly být položeny podlahy a dodány zárubně dveří. 
5. Následující neděli 9. září již budou bohoslužby opět na obou místech. V 8:30 v Betlémském a v 10:00 v Červeném kostele. 
6. Upozorňujeme členy a přátele sboru, že od 1. září nebude možné vjet a parkovat osobními auty na ulici Opletalova ani všední den ani o víkendu. Parkování podél Červeného kostela a Filosofické fakulty je zatím možné, pokud najdete volné místo. 
7. Od 1. září dochází ke změně na místě pastorační pracovnice našeho sboru. Sestra Marie Melicharové požádala o snížení svého úvazku na čtvrtinu a na druhou čtvrtinu povolala Synodní rada na žádost staršovstva sestru Marii Matoulkovou.
8. Studentka ze slovenské evangelické církve hledá podnájem v Brně. Telefon je v kanceláři.   
9. Setkávání na faře během týdne bude v plné míře obnovené v průběhu měsíce září.      
 
Pondělí
18:30 - staršovstvo 10.9.
Úterý
16:30 - dětský klub Ovečky od 18.9.
16:30 - biblická hodina pro děti od 18.9.
19:00 - přípravka nedělní školy od 11.9.
19:00 - pěvecký sbor Kůrovec od 4.9.
19:00 - modlitební setkání
Středa
15:00 - kavárnička pro dříve narozené
16:00 - konfirmandé od 19. 9.
18:00 - mládež od 12.9.
18:00 - kurz Alfa od 3.10.
Čtvrtek
  9:30 - klub otevřených dveří - od října
18:00 - biblická hodina od 13.9.
Pátek
18:30 - zkouška pěveckého sboru Cantate Domino od 7.9.
Neděle
10:00 - nedělní škola pro děti od 9.9.
 
10. Stav mimořádné sbírky na terénní úpravy zahrady na Pelicově dosáhl hodnoty 108 tisíc Kč. Protože náklady budou víc jak trojnásobné, sbírka dále pokračuje a děkujeme všem, kteří na ní přispěli a přispějí.    
 
 
 

RSS kanál

Syndikovat obsah