Školka mládeže v Olešnici aneb Proč nejsme jedno?

školka mládeže v Olešnici 2018 - Ben Skála

Od pátku 4. do neděle 6. května se letos v Olešnici konala školka mládeže brněnského seniorátu s tématem „Proč nejsme jedno“. Školky se zúčastnilo kolem 70 mládežníků a program byl vskutku nabitý.

V pátek se zahájilo „uvítacím opékáním špekáčků“ a impulsem Jáchyma Slámy a Ondry Horkého, který byl jakýmsi „rychlovýletem“ do církví registrovaných v ČR. Kromě toho se konal i souboj o Olešnici, večerní hra, která prověřila nejen fyzičku, ale i znalosti. Den byl pak zakončen krásným ztišením Adély Bednaříkové, které upozorňovalo na to, že lidé nás navzdory našim očekáváním mohou překvapit. 

Sobota přímo přetékala aktivitami. Ráno otevřela svým impulsem o jednotě a církvi farářka Saša Jacobea. Na ni pak navázal svou přednáškou „Zpátky ke kořenům“ Daniel Heller, jenž se pokusil odpovědět na nesnadnou otázku: „Co jsme my evangelíci vlastně zač?“ Zbytek dopoledne pak byl věnován dílnám, a to konkrétně dílně diskuzní, masážní, meditační, hudební, pracovní, rukodělné a cirkusové. Odpoledni vévodila přednáška „Jeden Kristus, tisíc církví“, kterou si připravil Jaroslav Hynek a která přinášela základní rozdělení křesťanských církví a ne příliš příznivé prognózy na základě statistických dat pro církev naši, jež určitě ne jednoho mládežníka pohnuly k úvahám. Po do té doby intelektuálně náročném dni přišly na řadu sporty, nebo procházka po okolí pro vybití nadbytečné energie. Večer proběhlo nejprve ztišení formou keltské večerní liturgie z Iony pod vedením Bětky Slámové, po němž následovalo divadelní představení „Putin lyžuje“ divadla Líšeň.

Celou školku zakončila nedělní bohoslužba s večeří Páně, kterou vedla farářka Saša Jacobea a na které se podíleli i mládežníci, a to nejen ze SOMu.

 Tereza Borošová

RSS kanál

Syndikovat obsah