Zprávy ze sboru 11/2018

Předkládáme Vám aktuální zprávy z našeho sboru č. 11 (18.3. 2018 - 24.3.2018)
 Zprávy ze sboru 11/2018
 
1. Neděle 18.3. je 5. neděle postní zvaná Iudica. Při bohoslužbách v Betlémském a Červeném kostele nám poslouží kázáním slova Božího bratr Jan Soběslavský, současný ředitel Diakonie ČCE a presbyter našeho sboru. Oba naši kazatelé budou na víkendovém pobytu pro mládež v Heřmanově. 
 
2. V neděli 18 března v 18:30 jsme zváni do Blahoslavova domu na provedení Lukášových pašijí J. S. Bacha. Viz pozvánka v příloze.
 
3. Minulou neděli se konalo v rámci bohoslužeb výroční sborové shromáždění, které schválilo výroční zprávu staršovstva a rozpočet na rok 2018 a zvolilo nové revizory hospodaření. Rozhodlo také, že sborové shromáždění se znovu sejde v neděli 25. března v 8:30 v Betlémském a v 10:00 v Červeném kostele, aby schválilo výsledek hospodaření roku 2017. Sborové shromáždění je usnášení schopné za jakéhokoli počtu přítomných. 
 
4. V následujícím týdnu bude obvyklý sborový program. 
 
5. V sále Václave Pokorného je nyní nová výstava fotoobrazů pana Lumíra Sochorce (* 1936) z cest po USA, Kanadě, Islandu, Maroku, Jordánsku, Iránu, Ománu, Jemenu, Tunisku, Korsice, Slovensku a Kubě. 
 
6. Na Květnou neděli 25.3. v 19:30 se konají první letošní Hudební nešpory v Červeném kostele, které finančně podporuje JMK a Město Brno. Tentokrát při nich bude účinkovat pěvecký sbor Kantiléna a výtěžek benefice bude věnován středisku Diakonie Betlém v Kloboukách u Brna. Biblické zamyšlení Jiří Gruber. Plakátek je v příloze a prosíme o jeho elektronické šíření mezi vašimi známými. Děkujeme. 
 
7. Je možné se hlásit na letní sborový pobyt na Blažkově, kde má náš sbor vyhrazen týden od 4. do 11. srpna. Přihlášku najdete v příloze.  
 
8. Protože naše pastorační pracovnice sestra Marie Melicharová se rozhodla ukončit svůj pracovní poměr ke konci prázdnin, hledá náš sbor na tuto pozici nového pracovníka/ici. s nástupem od 1. září 2018. Jedná se o poloviční úvazek. Pracovní náplň spočívá v různorodé pastorační činnosti, která je vykonávána částečně v kanceláři a částečně při návštěvách členů sboru. Součástí úvazku je vedení odboru křesťanské služby, administrativní a organizační práce a spolupráce při vydávání časopisu Setkávání. Součásti úvazku je i nedělní služba před a po bohoslužbách.  Předpokladem je členství v ČCE. Jazykové znalosti a řidičský průkaz jsou výhodou.  Stručný životopis a motivační dopis zašlete, prosíme, na adresu sboru do konce března.
 
9. Ti, kteří si v minulých letech objednali potvrzení o výši darů pro daňové přiznání, si ho mohou vyzvednout v kanceláři. Ostatní mohou dostat potvrzení na vyžádání 
 
10. V příloze také najdete pozvánku na uvedení knihy Teologie zvířat, která se koná 26. března v 17 hodin  v kavárně u Třech ocásků ( Třída kap. Jaroše 18). .
 
11. Na tento hromadný e-mail, prosíme, neodpovídejte. Pokud nám chcete napsat, použijte adresu: ccebrno1@atlas.cz  

RSS kanál

Syndikovat obsah