O hledání a setkání

O hledání a setkání

Ve dnech 6. až 8. října se konal Sjezd (nejen) evangelické mládeže v Jablonci nad Nisou s tématem Wanted: Bůh. Z brněnského seniorátu se hledat Boha vypravil celý autobus mládežníků. První, co nás čekalo po příjezdu (kromě fronty na příjmu), bylo uvítání a hlavně patnáctiminutovky, inspirované konferencemi Ted-X, kde čtyři lidé z prostředí ČCE mluvili o svých zkušenostech s hledáním Boha.

Hlavní sobotní přednášku přednesl profesor Petr Pokorný na téma Jeden Bůh a otec všech, který je nade všemi? Po obědové pauze bylo na výběr mnoho workshopů a přednášek, které, ač se lišily v názvech, se všechny dotýkaly tématu hledání Boha. Nabízely se přednášky o Bibli, promítání filmu Theocatching, Bibliodrama, nebo třeba osobní zkušenosti o nacházení Boha na takových místech, jako je například vězení.

Večer se konalo představení divadla Oskar a růžová paní o chlapci s leukémií, jeho ošetřovatelce a smyslu života. Ke konci málo očí nezůstalo suchých a vynikající výkony herců byly odměněny ovacemi vestoje.

V průběhu obou večerů byl, jako obvykle, otevřený PUB neboli nealkoholické Posezení u bublin, kde se dalo relaxovat při hovoru nebo u přátelské partie jedné z oblíbených deskových her.

Když se přiblížila půlnoc, byla tu pro ty, kteří toužili po večerní modlitbě, připravena ztišení Taizé se zpěvem písní a čtením z Písma.

Celý sjezd byl zakončen nedělními bohoslužbami s večeří Páně, které vedli Ondřej Titěra a Tomáš Matějovský a byly společné se všemi jabloneckými nekatolickými církvemi. Doprovázel je Originální sjezdový orchestr s pěveckým sborem a dechový soubor Consonare.

Jako každý rok, to nejdůležitější a nejkrásnější bylo setkání s lidmi (nejen) z celé České republiky, ale také z různých křesťanských církví.

Jana Grombiříková, foto Ben Skála

RSS kanál

Syndikovat obsah