Zpráva o volbě faráře a volbě poloviny staršovstva ve FS ČCE v Brně I

Výroční sborové shromáždění, které se konalo 26. 3. 2017 v sále Václava Pokorného, Opletalova 6, mělo ve svém programu kromě obvyklého jednání také dvoje volby.

Nejprve byl v opakované volbě zvolen prvním farářem sboru bratr farář Jiří Gruber. Výroční sborové shromáždění tak vyjádřilo přání, aby byl bratr farář povolán k službě ve sboru i v letech 2018-2020. Volby se letos týkaly také poloviny presbyterů.

Pro období 2017-2023 byli do staršovstva zvoleni tito bratři a tyto sestry: Václav Matoulek, Jakub Ventruba, Kristina Hellerová, Miroslava Priknerová, Jakub Marek, Jan Soběslavský, Eliška Sedláčková, Pavel Wolf a Jozef Boroš. Jako náhradníci a náhradnice jsou zvoleni v tomto pořadí: Pavla Vokřínková, Pavel Vojtíšek, Pavel Janeček, David Mikolášek.

Bylo rozhodnuto, že bohoslužby, při nichž bude nově zvolené staršovstvo uvedeno a složí svůj slib, se mají konat v neděli 23. 4. 2017 v Červeném kostele.

Jana Hofmanová

RSS kanál

Syndikovat obsah