Jarní presbyterní konference

Jarní presbyterní konference 2017

Na sobotu 11. března připravil poradní odbor pro práci s laiky další presbyterní konferenci. V souvislosti s letošním 500. výročím reformace, resp. veřejného vyhlášení 95 reformačních tezí dr. Martinem Lutherem, byl jako host pozván luterský teolog Mgr. Michal Devečka, Ph.D., který se zabývá osobností a učením Martina Luthera a v současnosti působí jako farář Církve československé husitské v Hovoranech.

Setkání se konalo na Zelené faře, zde se v sobotním ránu sešly tři desítky zájemců o nabídnuté téma. Konferenci zahájil bratr Miroslav Maňák a po úvodní pobožnosti bratra Petra Zajíce se již hlavní host ujal slova. Krátce se zmínil o prostředí, z kterého Doktor Magnus pocházel, okolnostmi jeho konverze, a pak se již věnoval Lutherově teologické práci. Slyšeli jsme od něj velmi hutný tříhodinový výklad, kterým doprovázel pečlivě připravenou prezentaci.

Sestrám z prvního brněnského sboru patří velké poděkování za pečlivě připravené pohoštění. Odbor pro práci s laiky chystá do prázdnin ještě jedno setkání, a sice s programem bratra Vladimíra Zikmunda, který by podal informace o možnostech grantových programů v našich sborech.

Martin Horák

RSS kanál

Syndikovat obsah