Brno I - dětská vánoční slavnost 2016

Dětská vánoční slavnost 2016

Na 4. adventní neděli jsme se sešli v Betlémském kostele k již tradiční dětské vánoční slavnosti.

Po úvodu sestry farářky Jany Hofmanové dostaly slovo nejmenší děti pod vedením Ivy Oukropcové a předvedly hru „Co by se stalo kdyby…?“ Zvědavá ovečka Barborka se ptala, co by se stalo, kdyby člověk neposlouchal Boha, ale jednal podle sebe. A postupně jsme spolu s ní zjišťovali, že by ten známý vánoční příběh o Ježíšovi, Marii a Josefovi vůbec nemusel dopadnout dobře.

Pak přišly na řadu starší děti s pásmem o vlaku do Betléma. Na trase Brno hl.n.<-> Betlém do něj nastupovaly rodiny, děti, umělkyně či paní farářka. Ale málokdo vydržel dlouhou cestu, většinu z cestujících běžné denní starosti a úkoly, které si sami dávali, přiměly vystoupit.

Jako poslední se představila mládež hrou od Terezy Borošové o nacvičování dětské vánoční hry s poselstvím o tom, kolik máme možností a jak je nakonec nevyužijeme pro předvánoční shon.

Dětská vánoční stavnost 2016

Každý měl možnost si během celých bohoslužeb najít něco, co ho oslovilo a s čím mohl odcházet jako s podnětem k přemýšlení domů. Přesně na ten den (18.12.) také připadly narozeniny bratra faráře Pokorného, který přijímal gratulace nejen od nynějších zástupců sboru, ale také po skončení bohoslužeb od řady dalších bratří a sester. Děti netrpělivě očekávaly rozdávání dárků a nebyly zklamány.

Vzadu v kostele bylo nachystáno každoroční drobné občerstvení a při něm se ještě dlouho povídalo a vzájemně přálo. Díky všem, kteří se podíleli na přípravě celé slavnosti, od vymýšlení her, nácviku s dětmi, přípravy občerstvení či zdobení stromečku, který byl letos přivezen z Blažkova.

Blažena Syptáková

 

RSS kanál

Syndikovat obsah