Kontextuální pastýřská péče

28. 4. — 1. 5. 2019 Tábor J. A. K. v Bělči nad Orlicí
Před Bohem nestojím sám, ale s druhými lidmi, držíme se za ruce. A stejně tak: když stojíme spolu a držíme se za ruce, vždy stojíme před Bohem. Konflikty a problémy nelze řešit izolovaně. Důležitý je kontext vztahů, ve kterých žijeme, resp. jsme žili, zvláště pak v rodině. Kontextuální pastýřská péče vidí jako cestu k řešení problémů napravení a uzdravení vztahů a obnovu důvěry. Tentokrát bude hlavním tématem: loajalita (ve specifickém významu kontextuální PC). Budeme pracovat (také) s kazuistikami účastníků. Lektoři: Annette Melzer, Ids Smedema. Překlad z holandštiny: Jana Pellarová. Organizační vedoucí, která seminář připravuje a další informace poskytne: Lenka Ridzoňová.
evangnet / web

RSS kanál

Syndikovat obsah