Kurz alfa

Program kurzu Alfa – podzim 2020

Každý večer má své ústřední téma. K tématu se váže přednáška a pak se o něm diskutuje ve skupinkách u stolů, kde také každý může připojit svoji otázku, ať už k tématu večera nebo k něčemu jinému, co ho v souvislosti s křesťanstvím zajímá.

30. 9.Má ještě křesťanství co říci?
7. 10.V čem je Ježíš výjimečný?
14. 10.Proč Ježíš zemřel?
21. 10.Jak hledat a nalézt víru?
28. 10.státní svátek - kurz se nekoná
4. 11.Má smysl se modlit?
11. 11.Jak číst a porozumět Bibli?
18. 11.Jak nás Bůh vede?
25. 11.Je třeba o víře mluvit?
2. 12.Kdo je to Duch svatý?
9. 12.Může nás Bůh uzdravit?
16. 12.Potřebujeme církev?

Program jednotlivého večera

18:00společná večeře (Z důvodů epidemie letos vynechána. Ostatní části programu se posunou.)
18:30hudební část
18:40přednáška
19:15rozhovor u stolů
20:00závěr

Účast na kurzu

Účast na kurzech je nezávazná a bezplatná. Lze však přispět do dobrovolné sbírky (košík u vchodu). Kdo se nemůže zúčastnit všech večerů, může využít rozmnožené texty přednášek, které budou k dispozici všem zájemcům. Přednášky bude mít farář Jiří Gruber.

Při rozhovorech u stolů se v malých skupinkách probírá téma večera. Je možné klást i další otázky a vyjádřit vlastní názor. Kurzy Alfa jsou místem, kde žádná otázka není pokládána za nevhodnou.

Na závěr kurzu bude možnost přihlásit se k dalším setkáním - kursu Beta na jaře 2020, jehož cílem bude hlubší seznámení s církví s možností přípravy ke křtu nebo přijetí do sboru.

Pokud na kurzy plánujete přijít, můžete nám usnadnit přípravu tím, že o sobě dáte předem vědět stručným e-mailem či SMS na číslo 776 216 072.

Přednášející

Jiří Gruber

Mgr. Jiří Gruber (*1952) je kazatelem sboru v Brně I od roku 1998. Předtím působil přes dvacet let ve sboru v Kloboukách u Brna, kde se podílel mimo jiné na založení Betléma, prvního střediska Diakonie ČCE pro vozíčkáře a děti s mentálním postižením. Je ženatý, má tři dospělé děti a jednu vnučku. Je autorem dvou knížek. V roce 2004 vyšly v nakladatelství Kalich Otázky a odpovědi, Evangelický katechismus pro mládež i dospělé, skupiny i jednotlivce. V roce 2009 vydal ve stejném nakladatelství brožuru Pojď a přesvědč se s podtitulem: Co může evangelická církev nabídnout těm, kteří ji znají i neznají. Podílel se také na vydání zpěvníku Svítá, který shromáždil řadu moderních křesťanských písní, které zpívá mládež s kytarou a mnohé se dnes zpívají i při bohoslužbách. Většinu jeho kázání z poslední doby si můžete přečíst na internetových stránkách našeho sboru.

ČCE sbor Brno I., Opletalova 6, Brno
tel.: 542 211 453
www.cervenykostel.cz
e-mail: brno1@evangnet.cz