Kronika sboru

Výstavy v sále Václava Pokorného

Výstavy v sále Václava Pokorného

Fotografiemi z brněnských ulic od bratra J. A. Poláka se můžeme těšit ještě do poloviny března. Zahájení výstavy proběhlo 15. 2. a užili si ho nejen milovníci umění z našeho sboru, ale také autorovi přátelé a známí. Potvrdilo se opět, že umění je společným prostorem, cestou ke sdílení duchovních hodnot našeho domova. Literární a hudební obrazy i biblická úvaha, to vše s potěšením přijali i hosté neznalí života v křesťanském prostředí.

Sborová neděle - jak se hraje baseball

Sborová neděle - jak se hraje baseball

V neděli 25. února se ve sboru Brno I konala sborová neděle. Při bohoslužbách bratr farář Jiří Gruber kázal o obavách apoštola Pavla, jak si stojí sbor v Soluni.

Potom jsme se sešli na faře v sále Václava Pokorného. V zatemněném sále jsme mohli sledovat téměř čtyři stovky fotografií z různých oblastí života sboru od bohoslužeb, ekumenických shromáždění, díkčinění, presbyterní konferenci, dětskou vánoční slavnost, přes besedy a rozhovory s osobnostmi, skautskou neděli, víkendový pobyt mládeže, pobyt na Blažkově, návštěvu z Basileje, až po ekumenickou pouť, noc muzeí a kostelů, výstavy, nešpory a koncerty v Červeném kostele. Promítání z dodaných snímků sestavil Jan Franců. V časovém dokumentu Milana Ryšavého jsme mohli po hodinách sledovat bourání a výstavbu nové fary na Pellicově.

Ekumenická bohoslužba u Jakuba

Ekumenická bohoslužba u Jakuba

V průběhu týdne modliteb za jednotu křesťanů se v úterý 24. ledna konal společný večer vedený zástupci brněnských církví. Tématem modlitebního večera pro letošní setkání, které připravili křesťané z Karibiku, byla zpráva evangelia o Boží moci, která vysvobozuje.

Plesem 2018

Plesem 2018

Zásluhou seniorátní mládeže se v pátek 26. ledna v Lužánkách konal druhý ročník seniorátního plesu nejen evangelíků napříč generacemi - PLESEM.

Vánoce v chráněném bydlení Ovečka

Diakonie - Vánoční oběd 2017

Sbírka z prosincových hudebních nešpor v Červeném kostele podpořila Středisko Diakonie ČCE v Brně. Konkrétně jsme sbírku věnovali Chráněnému bydlení Ovečka, protože v loňském roce se náš sbor stal jakýmsi „patronem“ těchto služeb brněnské Diakonie. Snažíme se hledat dobré způsoby, jak klienty i pracovníky podpořit v jejich životě, a nejčastější službou v současné době jsou návštěvy v Diakonii, při nichž si společně povídáme o biblických příbězích, o víře i o běžném životě. Byli jsme ale také rádi, že klienti přijali pozvání na podzimní slavnost Díkčinění v našem sboru, a že se při prosincových nešporách vybralo 7.098 Kč, které jsme mohli chráněnému bydlení předat.

Vánoční služby Boží s dětmi 2017

Dětská vánoční slavnost 2017

Citace z her (17. prosince)

Hra menších dětí „Těšení“

„Neboť to, co s vámi zamýšlím, znám jen já sám, je výrok Hospodinův. Jsou to myšlenky o pokoji, nikoli o zlu: chci vám dát naději do budoucnosti.“ (Jeremiáš 29,11) „Každá věc svůj čas mívá, naděje každý den zpívá: nezoufej, když všechno není, jak sis přál.“

Odpoledne křesťanské služby v Brně I

Odpoledne křesťanské služby v Brně I

Poslední neděle církevního roku, paní farářka Saša Jacobea káže dle Matoušova evangelia o posledním soudu, nemocniční kaplan Jan Zachoval přednáší o službě nemocným a umírajícím.

A přece nebo právě proto není nálada smutná, pochmurná, bezvýchodná, naopak! Z kázání se dozvídáme, že i malá pomoc bližnímu může v budoucnu rozhodnout o našem „zařazení“.

Slavnost díkčinění a jarmark na faře v Brně I

slavnost díkčinění 2017

Bohoslužba 5. 11. 2017 v Červeném kostele byla opravdu slavnostní. Z kůru nás tentokrát přivítaly fanfáry žesťových nástrojů studentů z olomoucké Konzervatoře Evangelické akademie. Spolu s varhanním doprovodem vytvořili studenti krásný hudební rámec naší slavnosti díkčinění a připomínky 150 let od otevření Červeného kostela. Také slavení večeře Páně bylo doprovázeno zvukem žesťů. Společně jsme prožívali vděčnost za dary, které tak samozřejmě přijímáme. Konec bohoslužby však tentokrát neznamenal konec naší slavnosti, neboť následoval dobročinný jarmark na faře.

Ekumenická bohoslužba k výročí reformace v Brně

Ekumenická bohoslužba k výročí reformace

Společné připomenutí výročí 500 let od počátku evropské reformace připravily církve působící v Brně na neděli 29. října. Ve shromáždění v Komenského kostele kázal biskup Evangelické církve a.v. Marián Čop a účastníky pozdravil Mons. Václav Slouk, děkan církve římskokatolické v Brně. Součástí ekumenického společenství byla slavnost sv. večeře Páně.

foto Libor Maláč

3.zasedání 41.konventu brněnského seniorátu ČCE

se konalo v sobotu 11. 11. 2017 v pohostinných prostorách v Blahoslavově domě v Brně. Bylo zahájeno pobožností farářky Radky Včelné a nácvikem písně z chystaného nového zpěvníku.
Po ustavení konventu a slibu jeho nových členů jsme se věnovali jako obvykle zprávám o činnosti seniorátu, jeho jednotlivých poradních odborů, Jeronýmovy jednoty, seniorátní Diakonie a brněnské Evangelické akademie za rok 2016.

RSS kanál

Syndikovat obsah