Kronika sboru

Slavnost díkčinění a jarmark na faře v Brně I

slavnost díkčinění 2017

Bohoslužba 5. 11. 2017 v Červeném kostele byla opravdu slavnostní. Z kůru nás tentokrát přivítaly fanfáry žesťových nástrojů studentů z olomoucké Konzervatoře Evangelické akademie. Spolu s varhanním doprovodem vytvořili studenti krásný hudební rámec naší slavnosti díkčinění a připomínky 150 let od otevření Červeného kostela. Také slavení večeře Páně bylo doprovázeno zvukem žesťů. Společně jsme prožívali vděčnost za dary, které tak samozřejmě přijímáme. Konec bohoslužby však tentokrát neznamenal konec naší slavnosti, neboť následoval dobročinný jarmark na faře.

Ekumenická bohoslužba k výročí reformace v Brně

Ekumenická bohoslužba k výročí reformace

Společné připomenutí výročí 500 let od počátku evropské reformace připravily církve působící v Brně na neděli 29. října. Ve shromáždění v Komenského kostele kázal biskup Evangelické církve a.v. Marián Čop a účastníky pozdravil Mons. Václav Slouk, děkan církve římskokatolické v Brně. Součástí ekumenického společenství byla slavnost sv. večeře Páně.

foto Libor Maláč

3.zasedání 41.konventu brněnského seniorátu ČCE

se konalo v sobotu 11. 11. 2017 v pohostinných prostorách v Blahoslavově domě v Brně. Bylo zahájeno pobožností farářky Radky Včelné a nácvikem písně z chystaného nového zpěvníku.
Po ustavení konventu a slibu jeho nových členů jsme se věnovali jako obvykle zprávám o činnosti seniorátu, jeho jednotlivých poradních odborů, Jeronýmovy jednoty, seniorátní Diakonie a brněnské Evangelické akademie za rok 2016.

Červený kostel má letos 150 let

V roce, v němž se slaví pětisté výročí světové reformace, stojí za připomenutí i výročí, které má nejznámější stavba brněnských evangelíků, Červený kostel. Byl postaven před 150 lety a slavnostně otevřen 25. srpna 1867.
Otiskujeme výňatky ze dvou příspěvků, které náš časopis přijal či převzal a otiskl už před deseti lety (v listopadu a prosinci 2007), pokud však mají připomenout letošní výročí, neztratily nic na vhodnosti a ceně.

Jak jsme stanovali v Červeném kostele

Skautská neděle 2017

Bývá zvykem, že pravidelně počátkem školního roku se v Červeném kostele a na faře v Opletalově ulici slaví „skautská neděle.“ Letos jsme se spolu se členy a přáteli 70. brněnského oddílu Junáka sešli v našem kostele 24. září. Přemýšleli jsme, jak vyjádřit charakter „skautské bohoslužby.“ Co je to vlastně za událost? Kde se protíná biblická důvěra, křesťanské vyznání a životní styl skautského oddílu? Nakonec jsme se rozhodli v Červeném kostele postavit stan. V bibli je přece život spíš poutí, dočasným stanováním - a Bohu díky, když najdeme v té dočasnosti a křehkosti také pevnou půdu, když se nám daří společně vypnout plachty a vydržet nějaký ten poryv nebo liják, když se máme kde ohřát, když smíme přijmout útočiště a nasycení i tam, kde se nám samým skvěle tábořit nedaří.

Návštěva z Basileje

Jako každý lichý rok i letos jsme v Brně přivítali jedenáct členů partnerského sboru Francouzské reformované církve v Basileji. Většina přijela v pátek 6. října 2017 večer z Vídně, kam přiletěli z Basileje. V sobotu ráno jsme jeli autobusem do Kroměříže. Nejdřív jsme si prohlédli Květnou zahradu. Podle vůně jsme poznávali různá koření v holandské zahradě, z kolonády byly vidět do geometrických tvarů zastřižené živé ploty. Ač zahrada je církevní, kolonáda je vyzdobena desítkami soch řeckých i římských božstev i osobností. Zaujala nás výstavka plodů starých odrůd jabloní, hrušní i dalších ovocných stromů v rotundě v centru zahrady.

Brno I – Křesťanská služba

Křesťanská služba - Brno I

Bratry a sestry ve sboru Brno I, kteří mají zájem o návštěvu či rozhovor, navštěvuje příležitostně a ochotně křesťanská služba našeho sboru. Jedna z milých návštěv letos v létě proběhla také u paní Blahoslavy Ondrové při příležitosti jejích 102. narozenin.

Pavlova misijní cesta na Blažkov (sbor Brno I)

Blažkov 2017

V druhém srpnovém týdnu se na Blažkov sjelo asi padesát účastníků ze sboru Brno I. (a nejen z něj) ve věku od dvou do sedmdesáti let. Běh začínal v sobotu a v neděli poté jsme šli do kostela do Blažkova, kde se k nám přidal ještě další tábor. Bohoslužby měla sestra farářka Jana Hofmanová. Byly vlastně již začátkem celotýdenního programu o Pavlových misijních cestách. V průběhu bohoslužeb měli dobrovolníci možnost předvést, jak mohl Pavel cestovat do Damašku. Objevilo se plížení, běh, válení sudů…

Zpráva z 3. zasedání 34. synodu ČCE

Nové logo ČCE

18.-20. května 2017

Nové logo ČCE

Synod schválil grafický návrh, který se stává od 1. ledna závazným logem ČCE. Logo je grafická zkratka, užívaná v úředním styku a ve veřejné prezentaci církve či sboru. Evangelické a křesťanské symboly (kalich, Bible, kříž) se samozřejmě budou i nadále užívat tam, kde je to vhodné.

Nocí kostelů podeváté

Noc kostelů v Červeném kostele - 2017

Letos se těším v Brně na novinku: šalinu Noci kostelů. Loni prý byla tramvaj v Praze zcela přeplněná, tak si plánuji naši šalinu po cestě z práce jen prohlédnout. Na Joštově ulici je v pět hodin ale jen hlouček lidí, biskup a primátor. První jízdu se tedy svezu s nimi. Usměvavá holčička mi dává jízdenku a první krásné razítko s šalinou.

RSS kanál

Syndikovat obsah