Kronika sboru

Brány Jeruzaléma a Ježíšův soprán

festival_duchovni_hudby.jpg

Jeden z prvních koncertů letošního Velikonočního festivalu duchovní hudby se konal v Červeném kostele. Přiznám se, že jsem se tam šel podívat spíš pracovně, tj. zkontrolovat, zda je vše v pořádku. Vstupné pro důchodce jsem však zaplatil. Zaujalo mne totiž, že se jedná o soudobou hudbu a litevského autora. Chrámová loď byla celá v přítmí a lavice plné posluchačů. Všude mnoho nahrávací techniky a kamery České televize. Zvuky, které se ke mně linuly z míst, kde běžně stává stůl Páně, však nebyly zrovna libozvučné. Řekl jsem si, že moderní hudbě prostě nerozumím, a na chvíli se posadil do zadních lavic. Počítal jsem s tím, že zase brzy odejdu pracovat na faru.

Co by měl vědět každý presbyter

Když se mě v lednu kamarádka Vlasta zeptala, jestli nechci jet na seminář „Co by měl vědět každý presbyter“, tak jsem si řekla, že už jsem devět let presbyterkou a je tedy nejvyšší čas, abych zjistila, co všechno bych měla vědět.

Zpráva o volbě faráře a volbě poloviny staršovstva ve FS ČCE v Brně I

Výroční sborové shromáždění, které se konalo 26. 3. 2017 v sále Václava Pokorného, Opletalova 6, mělo ve svém programu kromě obvyklého jednání také dvoje volby.

Jarní presbyterní konference

Jarní presbyterní konference 2017

Na sobotu 11. března připravil poradní odbor pro práci s laiky další presbyterní konferenci. V souvislosti s letošním 500. výročím reformace, resp. veřejného vyhlášení 95 reformačních tezí dr. Martinem Lutherem, byl jako host pozván luterský teolog Mgr. Michal Devečka, Ph.D., který se zabývá osobností a učením Martina Luthera a v současnosti působí jako farář Církve československé husitské v Hovoranech.

Slavnost v Brumovicích

V neděli 26. února byla slavnostně otevřena nová Arkénie a aktivizační dílny Diakonie v Brumovicích. Tyto nové služby střediska Diakonie ČCE Betlém poskytnou trvalý domov šesti klientům (Arkénie) a umožní každodenní tvořivou a relaxační činnost desítkám dalších klientů ze čtyř domovů tohoto střediska, ale i ostatním zájemcům z okolí (sociálně terapeutické dílny, pro jejichž objekt se název teprve vymýšlí).

Sborová neděle v Brně I

V neděli 5. února jsme se sešli na faře v sále Václava Pokorného. Po dobrém obědě, který pro nás uvařil Petr Goliáš, si více než sedmdesát účastníků vyslechlo přednášku sestry farářky Gabriely Horákové o duchovní službě v Armádě České republiky. Sestra kazatelka působí na základně ve Vyškově jako vojenská kaplanka. Jejím hlavním posláním je vnášet do vojenského života lidský a duchovní rozměr. Většina vojáků se sice k církvi nehlásí, ale mnozí jsou rádi, že mohou vést s kaplany osobní rozhovory a poradit se s nimi. Nepřímo se tak setkávají s Božím slovem a podporou.

Brno I - dětská vánoční slavnost 2016

Dětská vánoční slavnost 2016

Na 4. adventní neděli jsme se sešli v Betlémském kostele k již tradiční dětské vánoční slavnosti.

Po úvodu sestry farářky Jany Hofmanové dostaly slovo nejmenší děti pod vedením Ivy Oukropcové a předvedly hru „Co by se stalo kdyby…?“ Zvědavá ovečka Barborka se ptala, co by se stalo, kdyby člověk neposlouchal Boha, ale jednal podle sebe. A postupně jsme spolu s ní zjišťovali, že by ten známý vánoční příběh o Ježíšovi, Marii a Josefovi vůbec nemusel dopadnout dobře.

Voda pro Etiopii

Poslední neděli církevního roku 27. listopadu jsme ve sboru Brno I přivítali kurátora sboru ČCE v Praze Počernicích, který nás navštívil spolu s manželkou a postaral se o zajímavý program na tradičním odpoledni, které připravuje křesťanská služba.

Náš host, bratr RNDr. Martin Hrubeš, je civilním povoláním geolog a podílí se na rozvojové pomocí České republiky, která je mimo jiné směřována do Etiopie, kde se podílíme na získávání nových zdrojů pitné vody.

Seniorátní konvent v Brně

Více než čtvrt století se pravidelně schází seniorátní shromáždění (konvent) brněnského seniorátu ČCE v Blahoslavově domě. Letos se poslanci a hosté sešli znovu, a to ke 2. zasedání 41. konventu. Bylo to v sobotu 12. listopadu a začínalo se krátce po rozednění, v 8 hodin ráno.

Školka mládeže

Již tradiční školka mládeže se letos konala v Miroslavi. Už v autobusu z Brna bylo jasné, že se shledáme ve velkém počtu, a skutečně, sešlo se nás téměř sto. Je obdivuhodné, jak se s takovou účastí naši hostitelé vypořádali. Hned po příjezdu jsme byli doprovozeni do místní fary, kde jsme se mohli po náročné cestě občerstvit, zaregistrovat, a následně vyslechnout zahajovací impuls v sousedícím kostele. Poté jsme se vydali ven, kde nás čekala hra plná voleb s názvem O post synodního seniora, a nakonec nás seznámili s místní tělocvičnou, kde jsme byli ubytováni.

RSS kanál

Syndikovat obsah