Zprávy ze sboru 45/2016

Předkládáme Vám aktuální zprávy z našeho sboru č. 45 (6. 11. 2016 - 12. 11. 2016)
Zprávy ze sboru 45/2016
 
1. Neděle 6. listopadu je 24. po Trojici. V našem sboru bude slavnost Díkčinění a bohoslužby budou v obou brněnských kostelech a odpoledne v Rychmanově. Bude vysluhována svatá večeře Páně a kázat bude bratr farář na text: Zasaďte dobrý strom, i jeho ovoce bude dobré (Mt 12,33-37). Chrámová sbírka bude celocírkevní a je určena na posílení Fondu sociální a charitativní pomoci, z kterého Synodní rada posílá humanitární pomoc do míst, kde je jí aktuálně zapotřebí - naposledy 300 tis Kč do hurikánem postiženého Haiti.
2. Ve stejný den (6.11.) večer v 19:30 se konají v našem sboru Hudební nešpory v Červeném kostele. Účinkovat bude Brněnský orchestr lidových nástrojů a kázat bratr farář Štěpán Hájek. Výtěžek je určen pro o.s. Naděje. Podrobný program je v příloze a prosíme vás, abyste k tomuto mimořádnému koncert pozvali své přátele a známé.
3. Na stejnou neděli 6.11. jsme zváni na písňový cyklus sestry Aleny Jelínkové (vnučky bratra Petra Pokorného) ze sboru Valašské Meziříčí. Koncert bude 6.11. v 15 hodin v kostele CČSH v Králově Poli, Svatopluka Čecha 35a (viz příloha).
4. Tuto sobotu 5.11. se v našem sboru koná celocírkevní setkání učitelů nedělních škol. Začátek je v 9 hodin.
5. Vychází listopadové číslo časopisu Setkávání v rozšířeném vydání. Na titulní stránce najdete rybářskou síť a uvnitř biblickou studii o rybách a rybářích. Dále úvodník bratra Soběslavského, zprávy o instalaci nových farářek v Brně, dva články o zbytečném plýtvání s potravinami a jak tomu bránit, reportáže o cestách do Polska a na východní Slovensko a další obvyklé informace a pozvánky. Jedno číslo stojí 15 Kč. 
6. Během příštího týdne se v našem sboru koná pravidelný sborový program. Vzhledem k tomu, že sestra farářka bude do úterka na semináři v Praze, jsou školní děti v úterý zvány do  Oveček a nebude přípravka pro učitele nedělní školy.
7. Sbor v Brně - Židenicích nás zve v pátek 11.11. na přednášku bratra Martina Šimsy z Filosofické fakulty UJEP v Ústí nad Labem : Problémy současné demokracie, která začíná v 19 hodin.
8. V sobotu 12. listopadu proběhne ve sboru Brno II, Lidická 79 druhé zasedání 41. konventu Brněnského seniorátu. Jednání je přístupné veřejnosti a upozorňujeme zejména na přednášku zajímavého hosta bratra Martina Fendrycha, který zde bude mít v 11 hodin přednášku na téma: Média a politika s podtitulem: Kde hledat informace a jak? Rozdělená společnost a církev v ní.
9. V sále Václava Pokorného na faře je nyní instalována výstava kreseb Andreje Bielaka: Živly krajiny.

RSS kanál

Syndikovat obsah