Zprávy ze sboru 24/2016

Předkládáme Vám aktuální zprávy z našeho sboru č. 24 (19. 6. 2016 - 25. 6. 2016)

Zprávy ze sboru 24/2016

 

1.      Neděle 19. června je Druhá po Trojici. Při bohoslužbách v Betlémském a Červeném kostele a odpoledne v Rychmanově bude kázat bratr farář. Pěvecký sbor Cantate Domino bude zpívat od 9 hodin v Blahoslavově domě. Po bohoslužbách se děti z nedělní školy mohou těšit na zmrzlinu.

2.      V následujícím týdnu se v úterý v 18 hodin koná výchovná komise, ve středu kavárnička a ve čtvrtek ráno se v našem sboru sejdou kazatelé z okolních církví k ekumenickému setkání.

3.      Příští neděli 26. června chceme poděkovat sestře farářce Olze Tydlitátové za její dlouholetou službu v našem sboru. Budou jedny bohoslužby v Červeném kostele v 10 hodin. Sestra farářka při nich bude kázat a vysluhovat večeři Páně. Po bohoslužbách se sejdeme na faře k rozhovoru s občerstvením.

4.      Za týden v neděli 26. června se v 15 hodin koná v Nosislavi slavnostní otevření Chráněného bydlení Diakonie. Biblickým slovem poslouží člen synodní rady bratr Ondřej Titěra, projekt představí ředitel střediska v Brně Jan Soběslavský a místní farář Ondřej Macek. Požehnání obyvatelům a zaměstnancům Domova pronese senior Jiří Gruber. Svou účast přislíbili představitelé Jihomoravské kraje a místní samosprávy.

5.      Od sestry Marty Židkové přišlo následující pozvání: „Milí přátelé, přijměte prosím téměř letní pozdravení z Evangelické akademie VOŠ v Brně.  V tomto týdnu naši studenti absolvují své studium závěrečnými zkouškami a budou odcházet do praxe jako diplomovaní sociální pracovníci. Velmi si vážím toho, že jsou mezi nimi mladí lidé, kterým nejsou lhostejní lidé v nouzi a jsou odhodláni pracovat v odvětvích pomáhajících profesí.  V pondělí 20. června v 10 hodin během bohoslužby v Červeném kostele obdrží vysvědčení a diplomy. Bohoslužbu hudebně obohatí studenti Konzervatoře Evangelické akademie v Olomouci. Jste srdečně zváni!“

 

RSS kanál

Syndikovat obsah