Zprávy ze sboru 22/2016

Předkládáme Vám aktuální zprávy z našeho sboru č. 22 (5. 6. 2016 - 11. 6. 2016)
Zprávy ze sboru 22/2016
 
1. Neděle 5. června je Druhá po Trojici. Při bohoslužbách v Betlémském a Červeném kostele bude kázat sestra farářka.
2. V neděli večer v 19:30 se konají hudební nešpory v Červeném kostele, při nichž vystoupí varhaník katedrály v Odense Torben Krebs (Dánsko) a smíšený pěvecký sbor Cantemus ze Slovinska. Výtěžek bude věnován Domovu Diakonie v Myslibořicích. Káže bratr farář Štěpán Hájek.
3. V následujícím týdnu bude obvyklý program pro děti, mládež i dospělé. 
4. V pátek 10. června se koná Noc kostelů - program v Červeném a Betlémském kostele najdete v příloze. 
5. Děkujeme všem, kteří přispěli do sbírky darů Jeronymovy jednoty, jejíž výtěžek slouží našim sborům při větších stavebních akcích. Letos jsme vybrali celkem 34.652 Kč (loni 32.880 Kč) 
6. Doporučujeme vám červnové číslo Setkávání s obrázkem pastýře na titulní straně. Najdete v něm zprávy ze života našich brněnských sborů a Evangelické akademie, článek o profesoru Böhlovi z roku 1933 a přehledné programy Noci kostelů v našich sborech. 
7. V Červeném kostele je instalována výstava Domov (bez) domova, kterou nám zapůjčila Armáda spásy pro letošní Brněnskou muzejní noc a Noc kostelů. Jedná se o velkoformátové fotografie prof. Jindřicha Štreita. 

RSS kanál

Syndikovat obsah