Zprávy ze sboru 21/2016

Předkládáme Vám aktuální zprávy z našeho sboru č. 21 (29. 5. 2016 - 4. 6. 2016)

Zprávy ze sboru 21/2016

 

  1. Neděle 29. května je První po Trojici. Při bohoslužbách v Betlémském a Červeném kostele bude kázat sestra farářka a pokřtěna bude Tereza Pospíšilová.
  2. Je to poslední neděle, kdy je možno přispět na sbírku darů Jeronymovy jednoty, jejíž výtěžek slouží našim sborům při větších stavebních akcích. Zatím jsme v našem sboru vybrali 29.470 Kč (loni 32.880 Kč)
  3. Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravách a pořadatelské službě při Brněnské muzejní noci. Vice jak tři tisíce návštěvníků tak mělo příležitost seznámit se s tím, co se v našem sboru děje, poslechnout si varhanní i vokální hudbu, shlédnout výstavu fotografií a dozvědět se o službě Armády spásy a naší Diakonie.
  4. Všechny zveme na seniorátní neděli pro všechny generace, která se koná v neděli 29. května ve sboru Brno II pod názvem Seniorátní souznění. Přednášejícím bude člen synodní rady Jiří Schneider. Program je v příloze.
  5. Vychází nové červnové číslo Setkávání. Najdete v něm řadu zprávy ze života našich brněnských sborů a Evangelické akademie, druhý díl biblické zoologie věnovaný pastýřům ovcí, článek o profesoru Böhlovi z roku 1933 a přehledné programy Noci kostelů v našich sborech.
  6. V následujícím týdnu bude obvyklý program pro děti, mládež i dospělé. V úterý v 8 hodin ráno se koná redakční rada Setkávání. Ve čtvrtek se koná Klub otevřených dveří a při biblické hodině uzavřeme příběh o Josefovi.
  7. Příští hudební nešpory v Červeném kostele budou v neděli 5. června v 19:30 a vystoupí při nich varhaník katedrály v Odense Torben Krebs (Dánsko) a smíšený pěvecký sbor Cantemus ze Slovinska. Výtěžek bude věnován Domovu Diakonie v Myslibořicích. Káže bratr farář Štěpán Hájek.
  8. Červeném kostele je instalována výstava Domov (bez) domova, kterou nám zapůjčila Armáda spásy pro letošní Brněnskou muzejní noc a Noc kostelů. Jedná se o velkoformátové fotografie prof. Jindřicha Štreita.
  9. V příloze najdete také kázání o neužitečných služebnících, které se minulou neděli nepodařilo rozmnožit, a seznam možností rekreace v objektech naší církve

 

 

RSS kanál

Syndikovat obsah