Zprávy ze sboru 20/2016


Předkládáme Vám aktuální zprávy z našeho sboru č. 20(22. 5. 2016 - 28. 5. 2016)

Zprávy ze sboru 20/2016

 

1. Neděli 22. května je Neděle trojiční. Při bohoslužbách v Betlémském a Červeném kostele bude kázat bratr farář na text z Lk 17,7-10 o „neužitečných služebnících“.

 2. Tuto sobotu 21. května od 18 do 24 hodin se bude Červený kostel podílet Brněnské muzejní noci. Děkujeme všem, kteří přislíbili pořadatelskou službu, a všechny ostatní zveme k účasti na zajímavém programu, který jsme pro vás připravili – viz příloha.

 3. V Červeném kostele byla při této příležitosti instalována výstava Domov (bez) domova, kterou nám zapůjčila Armáda spásy pro letošní Brněnskou muzejní noc a Noc kostelů. Jedná se velkoformátové fotografie prof. Jindřicha Štreita, který byl pozván, aby promluvil na vernisáži v 18:30 a 19:30 během Brněnské muzejní noci spolu s ředitelem Centra sociálních služeb Armády spásy v Brně panem Ivanem Borkem.

  4. Stále probíhá tradiční sbírka darů Jeronymovy jednoty, jejíž výtěžek slouží našim sborům při větších stavebních akcích. Zatím jsme v našem sboru vybrali 27.750 Kč a sbírka pokračuje do neděle 29. května.

  5. V následujícím týdnu bude obvyklý program pro děti, mládež i dospělé. Ve středu 25. května v 18 hodin se sejdou účastníci prázdninového pobytu na Blažkově.

  6. Od čtvrtka 19. května do soboty 21. května bude v Praze probíhat 2. zasedání 34. synodu, které bude mimo jiné jednat o novém zpěvníku naší církve, který se připravuje ke stému výročí církve v roce 2018.

  7. Zveme na seniorátní neděli pro všechny generace, která se bude konat v neděli 29. května ve sboru Brno II pod názvem Seniorátní souznění. Přednášejícím bude člen synodní rady Jiří Schneider. Ti kdo se chtějí přihlásit ke společnému obědu, prosíme, aby tak učinili co nejdříve. Program je v příloze.

  8. Příští hudební nešpory v Červeném kostele budou v neděli 5. června v 19:30 a vystoupí při nich varhaník katedrály v Odense Torben Krebs (Dánsko) a smíšený pěvecký sbor Cantemus ze Slovinska. Výtěžek bude věnován Domovu Diakonie v Myslibořicích. Káže Štěpán Hájek.

RSS kanál

Syndikovat obsah