Zprávy ze sboru 19/2016

Předkládáme Vám aktuální zprávy z našeho sboru č. 19 (15. 5. 2016 - 21. 5. 2016)
Zprávy ze sboru 19/2016
 
1. Neděli 15. května je Neděle svatodušní. Bohoslužby v Betlémském a Červeném kostele s vysluhováním večeře Páně vykoná bratr farář Jaroslav Vítek. Odpoledne bude v Rychmanově kázat bratr Jiří Šimsa. Celocírkevní chrámová sbírka je určena na rehabilitační pobyty klientů domovů Diakonie. 
2. V pátek 13. května odjíždí skupina dvaceti bratří a sester spolu se sestrou farářkou a bratrem kurátorem do našeho partnerského sboru v Basileji, kde se také zúčastní svatodušních bohoslužeb. Přejeme jim bezpečnou cestu tam i zpět a příjemný pobyt.
3. V Červeném kostele byla instalována výstava Domov (bez) domova, kterou nám zapůjčila Armáda spásy pro letošní Brněnskou muzejní noc a Noc kostelů. Jedná se velkoformátové fotografie prof. Jindřicha Štreita. 
4. Děkujeme všem, kteří se zapojili do přípravy nedávné presbyterní konference, Brněnské muzejní noci nebo přislíbili účast na pořadatelské službě při této náročné akci. V křestní kapli budou letos umístěny panely, na kterých bude představena služba středisek Diakonie v Brně a Kloboukách Brna. 
5. Bohoslužby na svatodušní pondělí se konají společně se sborem Brno II v Blahoslavově domě v 19 hodin. Káže bratr farář Martin Horák. 
6. Stále probíhá tradiční sbírka darů Jeronymovy jednoty, jejíž výtěžek slouží našim sborům při větších stavebních akcích. Zatím jsme v našem sboru vybrali 27.750 Kč a sbírka pokračuje do neděle 29. května.  
7. V následujícím týdnu bude obvyklý program pro děti, mládež i dospělé. V úterý v 15:30 se sejde stavební komise a v 17 hodin je schůzka těch, kdo mají pořadatelskou službu při Muzejní noci.
8. Od čtvrtka 19. května do soboty 21. května bude v Praze probíhat 2. zasedání 34. synodu, které bude mimo jiné jednat o novém zpěvníku naší církve, který se připravuje ke stému výročí církve v roce 2018.
9. Ze sboru v Jindřichově Hradci přišla smutná zpráva o úmrtí bratra faráře Pravdomila Brchaně, který dlouhá léta působil ve sboru v Nosislavi. Bylo mu devadesát let. 
10. Doporučujeme vám květnové číslo časopisu Setkávání, na jehož obálce je stádo oveček. Najdete zde úvodník Vladimíra Zikmunda a vzpomínku na nedávno zemřelého bratra faráře Jana Šimsu. O vlivu medií píši Jana Vondrová a Radka Lokajová. Povzbuzení do všedního dne je vybráno z kázání Jana Slámy z roku 1946. Pokračuje diskuse o našem vztahu k uprchlíkům a muslimům. Kromě obvyklých BYLO a BUDE obsahuje květnové číslo také tabulku s přehledem aktivit našich čtyř brněnských sborů v minulém roce. 
11. V sobotu 28. května pořádá odbor křesťanské služby při sboru Brno II autobusový zájezd na Hodonínsko. Přihlášky v kanceláři sboru nebo na středeční kavárničce.
12. Zveme na seniorátní neděli pro všechny generace, která se bude konat v neděli 29. května ve sboru Brno II pod názvem Seniorátní souznění. Přednášejícím bude člen synodní rady Jiří Schneider. Ti kdo se chtějí přihlásit ke společnému obědu, prosíme, aby tak učinili co nejdříve.  

RSS kanál

Syndikovat obsah