Zprávy ze sboru 14/2016

Předkládáme Vám aktuální zprávy z našeho sboru č. 14 (10. 4. 2016 - 16. 4. 2016)

 

Zprávy ze sboru 14/2016

 

 1. Neděle 10. dubna je 2. neděle po Velikonocích. V rámci jarní ekumenické neděle bude v našem sboru (v BK 8:30 a v ČK v 10:00) kázat bratr Martin Grombiřík, kazatel Církevního sboru ECAV v Brně. Bratr farář Gruber bude kázat v náboženské obci CČSH na Botanické.
 2. V týdnu bude obvyklý program pro děti, mládež i dospělé. V pondělí 11.4. se koná pravidelná schůze staršovstva.
 3. Na sobotu 16. dubna vyhlašuje staršovstvo pracovní brigádu na úklid Červeného kostela. Hlaste se na ni, prosíme, předem v kanceláři. Zatím se přihlásilo 13 lidí, což je málo. Začínáme v 8 hodin.
 4.     Příští neděli 17. dubna v 10:00 se připravují rockové bohoslužby v sále Václava Pokorného na Opletalové.
 5.     Za 14 dní v neděli 24. dubna bude sborová neděle se společným obědem a beseda s bratrem Martinem Balcarem o práci Diakonie v uprchlických táborech v Jordánsku - viz pozvánka v příloze. Ke společnému obědu se, prosíme, hlaste v kanceláři sboru.
 6. Vyšlo nové dubnové číslo časopisu Setkávání s obrázkem koně na titulní straně.
 7. Během dubna a května bude probíhat tradiční sbírka darů Jeronymovy jednoty, jejíž výtěžek slouží našim sborům při větších stavebních akcích. Třetina výnosu je rozdělena v našem seniorátě, dvě třetiny rozděluje ústředí JJ.
 8. V sobotu 28. května pořádá odbor křesťanské služby při sboru Brno II autobusový zájezd na Hodonínsko. Přihlášky v kanceláři sboru nebo na středeční kavárničce.
 9. Již dopředu avizujeme seniorátní neděli pro všechny generace, která se bude konat v neděli 29. května ve sboru Brno II pod názvem Seniorátní souznění. Přednášejícím bude člen synodní rady Jiří Scheneider.
 10. Nabízíme poslední výtisky příručky Na každý den za sníženou cenu 30,- Kč.
 11. V úterý 5. dubna v 16:50 zemřel doma v rodinném kruhu bratr farář Jan Šimsa. Rozloučíme se s ním v Blahoslavově domě v sobotu 16.4. ve 14:00. Po shromáždění bude společná vzpomínka v Losově sále. Uložení do hrobu se bude konat v neděli 24. 4. v Prosetíně po bohoslužbách, které
  začínají v 10:00.

 

RSS kanál

Syndikovat obsah