Zprávy ze sboru 13/2016


Předkládáme Vám aktuální zprávy z našeho sboru č. 13 (3. 4. 2016 - 9. 4. 2016)

Zprávy ze sboru 13/2016

 

  1. Neděle 3. dubna je První po Velikonocích. Bohoslužby budou v Betlémském kostele, kde nám zazpívá Ekumenický sboreček řízený bratrem Lubošem Rausem. V Červeném kostele zazpívá Cantate Domino, řízené bratrem Liborem Nykodýmem. Kázat bude bratr farář na poslední kapitolu druhého listu Korintským. Odpolední bohoslužby v Rychmanově vykoná bratr Jiří Šimsa.
  2. V neděli 3. dubna v 19:30 se v Červeném kostele opět konají hudební nešpory. Zazpívá pěvecký sbor Gaudeamus, biblické povzbuzení bude mít bratr farář Jiří Gruber a výtěžek dobrovolného vstupného bude věnován středisku Diakonie Betlém v Kloboukách u Brna. Věříme, že přijdete v hojném počtu a pozvete i své přátele. Podrobný program je v příloze.
  3. Vyšlo nové dubnové číslo časopisu Setkávání s obrázkem koně na titulní straně.
  4. Na Boží hod velikonoční byla vykonána celocírkevní sbírka na Hlavní dar lásky, jejíž výnos byl určen sboru v Krnově na opravu nově zakoupené fary. Odeslali jsme 12.612,- Kč. Na postní sbírku vyhlášenou Diakonií, která byla určena lidem žijícím v uprchlických táborech v severním Iráku, bylo v našem sboru sebráno a odesláno 21.749,- Kč. Všem dárcům děkujeme.
  5.  Během dubna a května bude probíhat tradiční sbírka darů Jeronýmovy jednoty.
  6. V následujícím týdnu bude obvyklý sborový program. V úterý 5. dubna v 8 hodin se sejde redakční rada Setkávání a ve čtvrtek 7. dubna se sejde Klub otevřených dveří.
  7. neděli 10. dubna bude v našem sboru v rámci jarní ekumenické neděle kázat bratr Martin Grombiřík, kazatel Církevního sboru ECAV v Brně. Bratr farář Gruber bude kázat v náboženské obci CČSH na Botanické.
  8. Na sobotu 16. dubna vyhlašuje staršovstvo pracovní brigádu na úklid Červeného kostela. Hlaste se na ni, prosíme, předem v kanceláři. Zatím se přihlásilo deset lidí, což je málo. Začínáme v 8 hodin.
  9. Na neděli 17. dubna se připravují rockové bohoslužby a týden nato 24. dubna bude sborová neděle se společným obědem a beseda s bratrem Martinem Balcarem o práci Diakonie v uprchlických táborech v Jordánsku. 

RSS kanál

Syndikovat obsah