Zprávy ze sboru 12/2016

Předkládáme Vám aktuální zprávy z našeho sboru č. 12 (27. 3. 2016 - 2. 4. 2016)
Zprávy ze sboru 12/2016
 
1. O Velikonocích budou bohoslužby v našem sboru následovně:
Zelený čtvrtek 19:00 ČK pašije VP JG + OT
Velký pátek 8:30 BK, 10:00 ČK, 17:00 Rch VP OT
Vzkříšení (letní čas!) 8:30 BK, 10:00 ČK, 14:15 Rch VP JG (nedělní škola se nekoná)
Pondělí 9:00 BK Jaroslav Vítek 
2. Na Boží hod velikonoční bude vykonána celocírkevní sbírka na Hlavní dar lásky, jejíž výnos je letos určen sboru v Krnově na opravu nově zakoupené fary. Během dubna a května pak bude probíhat tradiční sbírka darů Jeronymovy jednoty. 
3. Právě vychází nové dubnové číslo časopisu Setkávání s obrázkem koně na titulní straně. 
4. Již nyní vám posíláme plakátek na dubnové hudební nešpory, které se konají v neděli 3. dubna v 19 hodin v Červeném kostele. Vystoupí při nich pěvecký sbor Gaudeamus, biblické povzbuzení bude mít bratr farář Jiří Gruber a výtěžek dobrovolného vstupného bude věnován středisku Diakonie Betlém v Kloboukách u Brna. Rozešlete, prosíme, tento plakát (v příloze) svým přátelům a pozvěte je. Děkujeme. 
5. Na sobotu 16. dubna vyhlašuje staršovstvo pracovní brigádu na úklid Červeného kostela. Hlaste se na ni, prosíme, předem v kanceláři. Je třeba, aby se přihlásilo alespoň dvacet lidí, aby se dal celkový úklid zvládnout.
6. V týdnu po Velikonocích bude obvyklý sborový program. V neděli 3. dubna nám při bohoslužbách zazpívá v Betlémském kostele Ekumenický sboreček řízený bratrem Lubošem Rausem a v Červeném kostele Cantate Domino. Kázat bude bratr farář.
7. Už jen do konce března je možno se připojit k Postní sbírce, kterou organizuje Středisko humanitární a rozvojové spolupráce Diakonie ČCE, která je určena lidem, kteří žijí v uprchlických táborech v severním Iráku. Své dary do této sbírky můžete složit do konce března v kanceláři sboru nebo do pokladničky v kostele nebo poslat na účet sboru 13 41 63 53 59 / 0800 s označením Postní sbírka. Pak budou hromadně za náš sbor zaslány Diakonii. Zatím jsme shromáždili částku 12 tisíc Kč.
8. Na neděli 17. dubna se připravují rockové bohoslužby a týden na to 24. dubna bude sborová neděle se společným obědem a beseda s bratrem Martinem Balcarem o práci Diakonie v uprchlických táborech v Jordánsku. 
9. Neodkládejte prosím přihlášku na prázdninový pobyt na Blažkově, který se letos koná již od 16. do 23. července. Přihlášky v kanceláři nebo e-mailem (přihláška v příloze). Zatím je přihlášeno 40 lidí.    
10. Je možné si koupit poslední výtisky Hesel Jednoty bratrské za 40 Kč, Evangelický kalendář 2016 za 90,- Kč a Na každý den 2016 za zlevněnou cenu 50,- Kč. 
11. Obrátil se na nás ředitel nově vzniklého Muzea a Knihovny Bible v Jablunkově s pozváním k návštěvě a s prosbou o pomoc při rozvoji celého projektu. V současné době hledají především další exponáty (bible, zpěvníky, křesťanské knihy a časopisy apod. všech dob). Více informací na www.muzeumbible.cz.

RSS kanál

Syndikovat obsah