Zprávy ze sboru 11/2016

Předkládáme Vám aktuální zprávy z našeho sboru č. 11 (20. 3. 2016 - 26. 3. 2016)

Zprávy ze sboru 11/2016

 

 1. Neděle 20. března je neděle Květná. Bohoslužby budou v obou našich kostelech v Brně a odpoledne v Rychmanově. Káže sestra farářka.
 2. Odpoledne v 17:30 jsme zváni na Hudební nešpor do Blahoslavova domu, při němž vystoupí Židenické chrámové pomocné těleso (CHraPoT) pod vedením Petra Šplíchala.
 3. Minulou neděli se konalo výroční sborové shromáždění, které zvolilo druhou farářkou našeho sboru sestru Janu Hofmanovou, která nastoupí do kazatelské služby v našem sboru v září. Byla schválena výroční zpráva hospodaření roku 2015, rozpočet roku 2016 a zahájení přestavby fary na Pellicově včetně jejího financování.
 4. O Velikonocích budou bohoslužby v našem sboru následovně:

Zelený čtvrtek               19:00 ČK pašije                                  VP       JG + OT

Velký pátek                  8:30 BK, 10:00 ČK, 17:00 Rch                      VP       OT

Vzkříšení                      8:30 BK, 10:00 ČK, 14:15 Rch                      VP       JG        (nedělní škola se nekoná)

Pondělí                         9:00 BK                                                         Jaroslav Vítek

 1. Během velikonočního týdne se konají všechny obvyklé sborové akce, odpadá pouze čtvrteční biblická hodina a páteční sborový zpěv. Ve čtvrtek 24.3. v 9:30 se koná Klub otevřených dveří pro matky s dětmi. 
 2. úterý 22. března nás zve na velikonoční bohoslužby Evangelická akademie do kostela sv. Jiljí v Brně Líšni.
 3. Na sobotu 16. dubna vyhlašuje staršovstvo pracovní brigádu na úklid Červeného kostela. Hlaste se na ni, prosíme, předem v kanceláři. Je třeba, aby se přihlásilo alespoň dvacet lidí, aby se dal celkový úklid zvládnout.
 4. 8.      Již nyní vám posíláme plakátek na dubnové hudební nešpory, které se konají v neděli 3. dubna v 19 hodin v Červeném kostele. Vystoupí při nich pěvecký sbor Gaudeamus, biblické povzbuzení bude mít bratr farář Jiří Gruber a výtěžek dobrovolného vstupného bude věnován středisku Diakonie Betlém v Kloboukách u Brna. Rozešlete, prosíme, tento plakát (v příloze) svým přátelům a pozvěte je. Děkujeme.
 5. Do konce března je možno se připojit k Postní sbírce, kterou organizuje Středisko humanitární a rozvojové spolupráce Diakonie ČCE. Postní sbírka je určena lidem, kteří žijí v uprchlických táborech v severním Iráku. Své dary do Postní sbírky můžete složit do konce března v kanceláři sboru nebo do pokladničky v kostele nebo poslat na účet sboru 13 41 63 53 59 / 0800 s označením Postní sbírka do konce března. Pak budou hromadně za náš sbor zaslány Diakonii. Zatím jsme shromáždili částku 12 tisíc Kč.
 6. Na Boží hod velikonoční bude vykonána celocírkevní sbírka na Hlavní dar lásky, jejíž výnos je letos určen sboru v Krnově na opravu nově zakoupené fary. Během dubna a května pak bude probíhat tradiční sbírka darů Jeronymovy jednoty.
 7. V kanceláři si můžete vyzvednout potvrzení o výši darů pro daňová přiznání za rok 2015.
 8. Neodkládejte prosím přihlášku na prázdninový pobyt na Blažkově, který se letos koná již od 16. do 23. července. Přihlášky v kanceláři nebo e-mailem (přihláška v příloze). Zatím je přihlášeno 40 lidí.    
 9. Je možné si koupit poslední výtisky Hesel Jednoty bratrské za 40 Kč, Evangelický kalendář 2016 za 90,- Kč a Na každý den 2016 za zlevněnou cenu 50,- Kč.
 10. Obrátil se na nás ředitel nově vzniklého Muzea a Knihovny Bible v Jablunkově s pozváním k návštěvě a s prosbou o pomoc při rozvoji celého projektu. V současné době hledají především další exponáty (bible, zpěvníky, křesťanské knihy a časopisy apod. všech dob). Více informací na www.muzeumbible.cz.

RSS kanál

Syndikovat obsah