Zprávy ze sboru 10/2016

Předkládáme Vám aktuální zprávy z našeho sboru č. 10 (13. 3. 2016 - 19. 3. 2016)
Zprávy ze sboru 10/2016
 
1. Neděle 13. března je Pátá neděle postní. Tuto neděli budou v našem sboru pouze jedny bohoslužby, které začnou v 10:00 v sále Václava Pokorného na Opletalové 6. V jejich rámci proběhne výroční sborové shromáždění. Jeho úkolem bude projednání výroční zprávy staršovstva za rok 2015, výsledků hospodaření v roce 2015 a rozpočet na rok 2016. Na začátku shromáždění proběhne volba druhé farářky sboru. Staršovstvo sboru pro tuto volbu navrhuje sestru farářku Janu Hofmanovou ze Šternberka a to na dobu 5 let od 1. září 2016. Pokud na začátku shromáždění v 10:00 nebude přítomna nadpoloviční většina hlasovných členů sboru, koná se volba po uplynutí půl hodiny za každého počtu přítomných. 
2. V příloze najdete text doplněné výroční zprávy za rok 2015, která byla schválena staršovstvem, přehled hospodaření roku 2015 a návrh rozpočtu na rok 2016. 
3. V sobotu 12. března se koná výjezdní setkání kurzu Beta v Kloboukách u Brna. Autobus ze Zvonařky odjíždí v 8:14.
4. V sobotu 12. března v 18:30 nás zvou do sboru v Židenicích, kde promluví synodní senior Daniel Ženatý na téma: Vize ČCE. 
5. V následujícím týdnu bude obvyklý sborový program. Klub otevřených dveří bude výjimečně až ve čtvrtek 24. března.
6. Vyšlo březnové číslo Setkávání s oslem na titulní stránce. 
7. Je možno se připojit k Postní sbírce, kterou organizuje Středisko humanitární a rozvojové spolupráce Diakonie ČCE. Postní sbírka je určena lidem, kteří žijí v uprchlických táborech v severním Iráku. Své dary do Postní sbírky můžete složit do konce března v kanceláři sboru nebo do pokladničky v kostele nebo poslat na účet sboru 13 41 63 53 59 / 0800 s označením Postní sbírka do konce března. Pak budou hromadně za náš sbor zaslány Diakonii. Zatím jsme shromáždili částku 8.375,- Kč. Podrobnosti viz v příloze.
8. Kdo by měl zájem zúčastnit se návštěvy našeho partnerského sboru v Basileji, která se uskuteční 14. až 16. května, může se přihlásit v kanceláři, sestře farářce nebo bratru kurátorovi. 
9. V kanceláři si můžete vyzvednout potvrzení o výši darů pro daňová přiznání za rok 2015.
10. Neodkládejte prosím přihlášku na prázdninový pobyt na Blažkově, který se letos koná již od 16. do 23. července. Přihlášky v kanceláři nebo e-mailem (přihláška v příloze). Zatím je přihlášeno asi 30 lidí.    
11. Nabízíme filmový dokument Petra Barana Credo o instalaci korouhví Karla Rechlíka v Červeném kostele s meditacemi Jiřího Grubera k jednotlivým obrazům. Film na DVD stojí 100 Kč.
12. Je možné si koupit poslední výtisky Hesel Jednoty bratrské za 40 Kč, Evangelický kalendář 2016 za 90,- Kč a Na každý den 2016 za zlevněnou cenu 50,- Kč. 

RSS kanál

Syndikovat obsah