Zprávy ze sboru 9/2016

Předkládáme Vám aktuální zprávy z našeho sboru č. 9 (6. 3. 2016 - 12. 3. 2016)
 
Zprávy ze sboru 9/2016
 

1.      Neděle 6. března je Čtvrtá neděle postní a bohoslužby budou v obou brněnských kostelech a odpoledne v Rychmanově.  Připomeneme si při nich 102. narozeniny bratra faráře Josefa Veselého. Bratr Josef Veselý připraví pro chystané shromáždění kázání, které přednese sestra farářka Olga Tydlitátová a podle možnosti se zúčastní bohoslužeb v Betlémském kostele. 

2.      Po bohoslužbách v Červeném kostele zveme do sálu na Opletalově na besedu se sestrou  Hanou Mikoláškovou, autorkou scénáře a režisérkou hry INRI - Divadelní evangelium tady a teď, kterou uvádí Městské divadlo ve Zlíně. Je to převyprávění biblické zprávy o životě, smrti a naději, o cestě, na níž nás zve INRI - Ježíš Nazaretský, král židovský. K vidění bude také výstava fotografií a dokumentů o tomto představení.

3.      V následujícím týdnu bude obvyklý sborový program. 

4.      V příloze znovu najdete návrh výroční zprávy za rok 2015, která bude projednána na otevřené schůzi staršovstva v pondělí 7. března v 18:30. Členové sboru jsou na ni srdečně zváni. Ve výroční zprávě chybí pouze účetní uzávěrka, na které se dosud pracuje. Výroční zpráva bude schvalována na výročním shromáždění 13. března.  

5.      V Betlémském i Červeném kostele je vyložen seznam hlasovných členů sboru, kteří jsou oprávněni k volbě druhé farářky sboru Jany Hofmanové. Ta se bude konat 13. března v 10 hodin v rámci sborového shromáždění v sále na Opletalově.  Pokud v tu dobu nebude přítomna nadpoloviční většina hlasovných členů sboru, koná se volba po uplynutí půl hodiny za každého počtu přítomných. Do seznamu je možno nahlédnout a ověřit si, zda jste tam uvedeni (důležité zejména pro ty, kteří se stali členy sboru v nedávné době). V kanceláři nebo e-mailem se můžete nejpozději do neděle 28.2.  přihlásit k volbě na dálku (pro ty, kteří nemohou být 13. března přítomni).

6.      Vychází březnové číslo Setkávání s oslem na titulní stránce. 

7.      Je možno se připojit k Postní sbírce, kterou organizuje Středisko humanitární a rozvojové spolupráce Diakonie ČCE. Postní sbírka je určena lidem, kteří žijí v uprchlických táborech v severním Iráku. Své dary do Postní sbírky můžete složit do konce března v kanceláři sboru nebo do pokladničky v kostele nebo poslat na účet sboru 13 41 63 53 59 / 0800 s označením Postní sbírka do konce března. Pak budou hromadně za náš sbor zaslány Diakonii. Zatím jsme shromáždili částku 7.375,- Kč. Podrobnosti viz v příloze.

8.      Kdo by měl zájem zúčastnit se návštěvy našeho partnerského sboru v Basileji, která se uskuteční 14. až 16. května, může se přihlásit v kanceláři, sestře farářce nebo bratru kurátorovi. 

9.      V kanceláři si můžete vyzvednout potvrzení o výši darů pro daňová přiznání za rok 2015.

10.  Neodkládejte prosím přihlášku na prázdninový pobyt na Blažkově, který se letos koná již od 16. do 23. července. Přihlášky v kanceláři nebo e-mailem (přihláška v příloze). Zatím je přihlášeno necelých 30 lidí.    

11.  Nabízíme filmový dokument Petra Barana Credo o instalaci korouhví Karla Rechlíka v Červeném kostele s meditacemi Jiřího Grubera k jednotlivým obrazům. Film na DVD stojí 100 Kč.

12.  Je možné si koupit poslední výtisky Hesel Jednoty bratrské za 40 Kč, Evangelický kalendář 2016 za 90,- Kč, Na každý den 2016 za zlevněnou cenu 50,- Kč.

RSS kanál

Syndikovat obsah