Zprávy ze sboru 8/2016

Předkládáme Vám aktuální zprávy z našeho sboru č.8 (28.2.2016 - 5.3.2016)
Zprávy ze sboru 8/2016
 
1. Neděle 28. února je Třetí neděle postní. V obou brněnských kostelech bude kázat bratr farář na 2 Kor 12 .
2. V následujícím týdnu bude obvyklý sborový program, vzhledem k jarním prázdninám odpadají shromáždění pro děti a pro mládež. Ve čtvrtek 3. března se koná Klub otevřených dveří.
3. V příloze najdete návrh výroční zprávy za rok 2015, která bude projednána na otevřené schůzi staršovstva v pondělí 7. března v 18:30. Členové sboru jsou na ni srdečně zváni. Ve výroční zprávě chybí pouze účetní uzávěrka, na které se dosud pracuje. Výroční zpráva bude schvalována na výročním shromáždění 13. března.  
4. V Betlémském i Červeném kostele je vyložen seznam hlasovných členů sboru, kteří jsou oprávněni k volbě druhé farářky sboru Jany Hofmanové. Ta se bude konat 13. března v 10 hodin v rámci sborového shromáždění v sále na Opletalově.  Pokud v tu dobu nebude přítomna nadpoloviční většina hlasovných členů sboru, koná se volba po uplynutí půl hodiny za každého počtu přítomných. Do seznamu je možno nahlédnout a ověřit si, zda jste tam uvedeni (důležité zejména pro ty, kteří se stali členy sboru v nedávné době). V kanceláři nebo e-mailem se můžete nejpozději do neděle 28.2.  přihlásit k volbě na dálku (pro ty, kteří nemohou být 13. března přítomni).
5. Vychází březnové číslo Setkávání s oslem na titulní stránce. 
6. Je možno se připojit k Postní sbírce, kterou organizuje Středisko humanitární a rozvojové spolupráce Diakonie ČCE. Postní sbírka je určena lidem, kteří žijí v uprchlických táborech v severním Iráku. Své dary do Postní sbírky můžete složit do konce března v kanceláři sboru nebo do pokladničky v kostele nebo poslat na účet sboru 13 41 63 53 59 / 0800 s označením Postní sbírka do konce března. Pak budou hromadně za náš sbor zaslány Diakonii. Podrobnosti viz v příloze.
7. Zveme na besedu se sestrou  Hanou Mikoláškovou, autorkou scénáře a režisérkou hry INRI - Divadelní evangelium tady a teď, jejíž úspěšná a vyprodaná premiéra byla v sobotu 20. 2. 2016 v Městském divadle ve Zlíně. Beseda se bude konat v neděli 6.3.2016 po bohoslužbách v sále na Opletalově. Je to převyprávění biblické zprávy o životě, smrti a naději, o cestě, na níž nás zve INRI-Ježíš Nazaretský, král židovský. K vidění bude také výstava fotografií a dokumentů o tomto představení.
8. Dne 8. března oslaví své 102. narozeniny bratr farář Josef Veselý, emeritní senior ČCE. Jeho životní výročí si radostně připomeneme při službách Božích 6. března v Betlémském kostele. Bratr Josef Veselý připraví pro chystané shromáždění kázání, které přednese sestra farářka Olga Tydlitátová.
9. Kdo by měl zájem zúčastnit se návštěvy našeho partnerského sboru v Basileji, která se uskuteční 14. až 16. května, může se přihlásit v kanceláři, sestře farářce nebo bratru kurátorovi. 
10. V kanceláři si můžete vyzvednout potvrzení o výši darů pro daňová přiznání za rok 2015.
11. V příloze najdete přihlášku na prázdninový pobyt na Blažkově, který se letos koná již od 16. do 23. července. Přihlášky v kanceláři nebo e-mailem.  
12. Nabízíme filmový dokument Petra Barana Credo o instalaci korouhví Karla Rechlíka v Červeném kostele s meditacemi Jiřího Grubera k jednotlivým obrazům. Film na DVD stojí 100 Kč.
13. Stále nabízíme Hesla Jednoty bratrské na rok 2016 za 40 Kč, Evangelický kalendář 2016 za 90,- Kč, Na každý den 2016 za 90,- Kč. 

RSS kanál

Syndikovat obsah