Zprávy ze sboru 7/2016

Předkládáme Vám aktuální zprávy z našeho sboru č.7 (21.2.2016 - 27.2.2016)
Zprávy ze sboru 7/2016
 
1. Neděle 21. února je Druhá postní. V obou brněnských kostelech a v Rychmanově bude kázat sestra farářka.
2. Děkujeme všem, kteří se jakkoli zapojili do příprav a průběhu sborové neděle, která se velmi vydařila.
3. Celocírkevní sbírka na tisk z minulé neděle vynesla v našem sboru celkem: 5898,- Kč
4. V neděli 21. února v 18 hodin jsme zváni na Hudební nešpor do Blahoslavova domu. Vystoupí Brněnský ekumenický sbor pod vedením Luboše Rause. Zazní vokální žalmy a instrumentální skladby Salomona Rossiho, raně barokního židovského skladatele.
5. V následujícím týdnu bude obvyklý sborový program. 
6. Je možno se připojit k Postní sbírce, kterou organizuje Středisko humanitární a rozvojové spolupráce Diakonie ČCE. Postní sbírka je určena lidem, kteří žijí v uprchlických táborech v severním Iráku. Své dary do Postní sbírky můžete složit do konce března v kanceláři sboru nebo do pokladničky v kostele nebo poslat na účet sboru  13 41 63 53 59 / 0800 s označením Postní sbírka do konce března. Pak budou hromadně za náš sbor zaslány Diakonii. Podrobnosti viz v příloze.
7. Skupina mládeže s bratrem farářem se tento víkend účastní tradičního pobytu v Daňkovicích.
8. Kdo by měl zájem zúčastnit se návštěvy našeho partnerského sboru v Basileji, která se uskuteční 14. až 16. května, může se přihlásit v kanceláři, sestře farářce nebo bratru kurátorovi. 
9. V Betlémském i Červeném kostele bude od této neděle vyložen seznam hlasovných členů sboru, kteří jsou oprávněni k volbě druhé farářky sboru Jany Hofmanové. Ta se bude konat 13. března v 10 hodin v rámci sborového shromáždění v sále na Opletalově.  Do seznamu je možno nahlédnout a ověřit si, zda jste tam uvedeni (důležité zejména pro ty, kteří se stali členy sboru v nedávné době). V kanceláři se také můžete přihlásit k volbě na dálku (pro ty, kteří nemohou být 13. března přítomni).
10. V kanceláři si můžete vyzvednout potvrzení o výši darů pro daňová přiznání za rok 2015.
11. V příloze najdete přihlášku na prázdninový pobyt na Blažkově, který se letos koná již od 16. do 23. července. Přihlášky v kanceláři nebo e-mailem.  
12. Nabízíme filmový dokument Petra Barana Credo o instalaci korouhví Karla Rechlíka v Červeném kostele s meditacemi Jiřího Grubera k jednotlivým obrazům. Film na DVD stojí 100 Kč.
13. Stále nabízíme Hesla Jednoty bratrské na rok 2016 za 40 Kč, Evangelický kalendář 2016 za 90,- Kč, Na každý den 2016 za 90,- Kč. V kanceláři je též možno si prohlédnout a do konce února objednat publikaci Oty Tučka Brněnské kostely z nakladatelství Ryšavý s mírnou slevou - za 330,- Kč.

RSS kanál

Syndikovat obsah