Zprávy ze sboru 3/2016

Předkládáme Vám aktuální zprávy z našeho sboru č.3 (24.1.2016 - 30.1.2016)
Zprávy ze sboru 3/2016
 
1. Neděle 24. ledna je Devátá před Velikonocemi (Devítník). V Betlémském i Červeném kostele bude v obvyklou dobu kázat sestra farářka. 
2. Odpoledne ve 14:30 bude v  Červeném kostele slavnostní pověření nového seniorátního výboru našeho seniorátu, které vykoná bratr synodní senior Daniel Ženatý a synodní kurátor Vladimír Zikmund. Pověření přijmou: senior Jiří Gruber, seniorátní kurátor Miroslav Maňák, druhý náměstek seniora Ondřej Ruml, náměstci synodního kurátora René Pikna a Olga Smetanová a jejich náhradníci: Martina Kadlecová, Petr Zajíc a Kamil Vystavěl. Současně složí do rukou předsedy synodu slib dva členové dozorčí rady Diakonie a nový předseda Jeronymovy jednoty. Ochotné sestry prosíme, aby přinesly dopoledne na faru pečivo.
3. V následujícím týdnu bude obvyklý sborový program. Oba kazatelé budou na kurzu v Praze, ale veškerý pravidelný program bude zajištěn. V kanceláři si můžete vyzvednout potvrzení o výši darů pro daňová přiznání za rok 2015.
4. Ve středu 27. ledna v 11:30 se koná na Ústředním hřbitově poslední rozloučení s členem našeho sboru bratrem PhDr. Jiřím Setinským, který zemřel po dopravní nehodě ve věku nedožitých 65 let.
5. Od Synodní rady jsme obdrželi souhlas k volbě sestry Jany Hofmanové druhou farářkou našeho sboru od září tohoto roku. Volba je plánována při výročním sborovém shromáždění 13. března. Sestra Jana Hofmanová přijede ještě předtím do našeho sboru kázat v neděli 7. února.
6. Na neděli 14. února připravujeme opět sborovou neděli. Naším hostem bude bratr farář David Najbrt, jehož druhou profesí je práce zdravotního klauna. Po bohoslužbách v Betlémském a Červeném kostele vás zveme ke společnému obědu na faře a po něm bude následovat přednáška a beseda s ukázkami. Program bude vhodný i pro děti. K obědu se, prosíme, přihlaste včas v kanceláři.
7. Instalace korouhví Karla Rechlíka v Červeném kostele se stala tématem filmového dokumentu Petra Barana Credo. Film trvá asi 15 minut a je v něm představen vznik tohoto výtvarného díla, jeho instalace v Červeném kostele a Jiří Gruber k němu namluvil meditace k jednotlivým obrazům. Film na DVD za 100 Kč je možno objednat v kanceláři sboru nebo e-mailem. (viz příloha) 
8. Je možné uhradit předplatné sborového časopisu Setkávání na rok 2016 a dalších církevních časopisů. Ceny zůstávají beze změny. Stále nabízíme Hesla Jednoty bratrské na rok 2016 za 40 Kč, Evangelický kalendář 2016 za 90,- Kč, Na každý den 2016 za 90,- Kč. Dali jsme znovu vyrobit turistický suvenýr s motivem Červeného kostela a znakem naší církve, který si můžete zakoupit za 30 Kč v kanceláři nebo v kostele při vycházení.
9. Sbor Brno - Židenice nás zve na sborový večer tento pátek 22. ledna v 19 hodin. Jejich hostem bude sestra farářka Gabriela Horáková, vojenská kaplanka, která promluví na téma "Islám - máme se bát?"

RSS kanál

Syndikovat obsah