Zprávy ze sboru 1/2016

Předkládáme Vám aktuální zprávy z našeho sboru č.1 (3.1.2016 - 9.1.2016)
Zprávy ze sboru 1/2016
 
1. Všem členům a přátelům sborů přejeme Boží požehnání do nového roku a radost z "malých" zázraků všedního dne.
2. Neděle 10. ledna je První po Zjevení Páně. V Betlémském i Červeném kostele bude v obvyklou dobu kázat sestra farářka. 
3. V následujícím týdnu bude obvyklý sborový program. V pondělí se sejde staršovstvo.
4. Ve středu 6. ledna začal nový ročník kurzů Beta pro všechny, kteří se chtějí seznámit se základy křesťanské víry. Scházíme se každou středu v 18 hodin na faře.   
5. Další neděli 17. ledna bude kázat bratr farář, v Červeném kostele bude pokřtěna Simeona Marta Komárková. 
6. V neděli 24. ledna ve 14:30 bude v  Červeném kostele slavnostní pověření nového seniorátního výboru našeho seniorátu, které vykoná bratr synodní senior Daniel Ženatý a synodní kurátor Vladimír Zikmund. Pověření přijmou: senior Jiří Gruber, seniorátní kurátor Miroslav Maňák, druhý náměstek seniora Ondřej Ruml, náměstci synodního kurátora René Pikna a Olga Smetanová a jejich náhradníci: Martina Kadlecová, Petr Zajíc a Kamil Vystavěl. Současně složí do rukou předsedy synodu slib dva členové dozorčí rady Diakonie a nový předseda Jeronymovy jednoty.
7. Od Synodní rady jsme obdrželi souhlas k volbě sestry Jany Hofmanové druhou farářkou našeho sboru od září tohoto roku. Volba je plánována při výročním sborovém shromáždění 13. března. Sestra Jana Hofmanová přijede ještě předtím do našeho sboru kázat v neděli 7. února.
8. Instalace korouhví Karla Rechlíka v Červeném kostele se stala tématem filmového dokumentu Petra Barana Credo. Film trvá asi 15 minut a je v něm představen vznik tohoto výtvarného díla, jeho instalace v Červeném kostele a Jiří Gruber k němu namluvil meditace k jednotlivým obrazům. Film na DVD za 100 Kč je možno objednat v kanceláři sboru nebo e-mailem. ( viz příloha) 
9. Děkujeme všem, kteří v minulých týdnech uhradili svůj salární příspěvek a přispěli do sbírky na bohoslovce a vikariát, která vynesla 12.809 Kč.
10. Na jaře 2016 bude zahájen v Olomouci nový tříletý Seminář církevní hudby Evangelické akademie (SCHEA) pod vedením Ladislava Moravetze. Bližší informace v příloze.
11. Je možné uhradit předplatné sborového časopisu Setkávání na rok 2016 a dalších církevních časopisů. Ceny zůstávají beze změny. 
12. Stále nabízíme Hesla Jednoty bratrské na rok 2016 za 40 Kč, Evangelický kalendář 2016 za 90,- Kč, Na každý den 2016 za 90,- Kč, obrazový kalendář naší církve na rok 2016 za 50 Kč. Dali jsme znovu vyrobit turistický suvenýr s motivem Červeného kostela a znakem naší církve, který si můžete zakoupit za 30 Kč v kanceláři nebo v kostele při vycházení.

RSS kanál

Syndikovat obsah