Pozvání na cestu - slovo úvodem

Pozvání na cestu. Co může evangelická církev nabídnout těm, kteří ji znají i neznají.

V následujících dvaceti kapitolách jsem se pokusil stručně odpovědět na otázku, čemu věří a ke komu se hlásí evangelická církev. Je to zajisté odpověď neúplná a to nejen vymezeným rozsahem tohoto textu, ale především proto, že křesťanská víra se týká celého lidského života. Všeho nač myslíme a co děláme. Psát o všem, co souvisí s vírou, by znamenalo napsat o všem, co se týká života jako takového.

Ale i částečná a neúplná odpověď může být pomocí. Může nás nasměrovat a povzbudit v dalším hledání a přemýšlení. Pokusil jsme se v této knížce představit křesťanskou víru a evangelickou církev takovým způsobem a jazykem, kterému by mohl rozumět i ten, kdo se dosud církví a náboženstvím nezabýval a neví o této oblasti života téměř nic. Pracovně jsem si tyto kapitoly nazval „ o víře pro nevěřící“. Nakolik se mi podařilo učinit svět víry srozumitelnější, nechť posoudí laskavý čtenář.

Ze stejného důvodu knížka neobsahuje odkazy na jinou křesťankou literaturu ani na bibli, i když z mnoha takových knih a především z bible vychází. Ale pro první seznámení je, myslím, lépe mít před sebou text, který nic nepředpokládá. Pokud tyto kapitoly někoho zaujmou natolik, že se začne ptát a číst dál, je to právě ten pohyb, který chce tato knížka vyvolat.

Při jejím psaním jsem vycházel z řady rozhovorů, které jsem v posledních letech vedl s lidmi, kteří se na mě obrátili jako na faráře brněnského sboru a projevili zájem dozvědět se něco víc o naši církvi. Někteří se pak dali pokřtít, mnozí se zapojili do života našeho sboru, jiní po několika setkáních zdvořile poděkovali a začali hledat jinde, neboť poznali, že jim tento způsob víry není blízký.

Jim všem bych chtěl tuto knížku věnovat, neboť k mnohému z toho, co je zde napsáno, mě právě oni inspirovali. Pro víru i život jsou často otázky důležitější než samotné odpovědi. Neboť teprve když víme, že něčemu nerozumíme, můžeme hledat odpovědi a být opatrnější ve svých dosavadních závěrech a tvrzeních.

Snažil jsem se nejprve zdůraznit především ty myšlenky, které jsou většině křesťanských církví společné. Teprve v druhé části se více uplatní pojetí, které je blízké především evangelíkům. Věroučných rozdílů mezi církvi dnes ubývá. Rozdíly ve způsobu zbožnosti jdou často napříč jednotlivými církvemi. Tam, kde jde o důraz typický pro Českobratrskou církev evangelickou, je to většinou výslovně zmíněno.

Křesťanská víra není recept na šťastný a jednoduchý život. Je to pozvání, které člověku leckdy nedává spát a nutí ho přemýšlet nad věcmi, s kterými si jiní starosti nedělají. Ale jsou chvíle, kdy právě toto pozvání dává člověku nadhled a pokoj, který by si sám nedopřál.

V adventu léta Páně 2003

Jiří Gruber

Tento text je první verzí pozdější knížky "Pojď a přesvědč se" , která vyšla ve dvou vydáních v nakaldateklství Kalich v Praze.

RSS kanál

Syndikovat obsah