Vox Iuvenalis v Červeném kostele - 6. června 2005

Do zšeřelého Červeného kostela poklusem vbíhádvojstup třiceti mladých žen v dlouhých šatech vínové barvy a stejný početmladých mužů v oblecích s černými motýlky a zaplňují kněžiště osvětlenédvěma reflektory. Chrám ztichne, dirigent zvedá ruce, v tom shora z kazatelnyzaburácí mohutný bas: „Prijditěs, poklonimsja …“ Začíná „Všenoční bdění“. Podobu 80 minut šedesát hrdel pěveckého sboru se sólovým tenorem RichardaSamka a jedinečným basem Jurije Gorbunova zcela naplňují prostor chrámu.Obecenstvo v plném kostele odměnilo silný zážitek dlouhotrvajícím potleskem.

Ruský skladatel, klavírista a dirigent Sergej Vasiljevič Rachmaninov (1873-1943) složil tento sbor v r. 1915. „Všenoční bdění“ bývá v pravoslavné církvislouženo v předvečer velkých svátků. Skládá se ze tří částí: večerní, jitřní aranní bohoslužby. Název „všenoční“ pochází z křesťanského starověku, kdy tytobohoslužby začínaly pozdě večer a trvaly celou noc až do úsvitu.
Hlavním rysem pravoslavné chrámové hudby je zpěv a capella, tj. bezdoprovodu, jednohlasý až čtyřhlasý. Veškerý text se zpívá, mluví se jen přikázání. Starověké byzantské misie dbaly o to, aby bohoslužebné texty bylypřeloženy do místního jazyka. Původní melodie se přitom přizpůsobily potřebámnové řeči, vznikly tak odlišné národní církevní hudby. Koncem 19. století seruská církevní hudba vrátila k národním pramenům liturgického zpěvu vcírkevní slovanštině, která má svůj původ v cyrilometodějské staroslověnštině.
Tato Moskevská škola církevní hudby dosáhla vysoké umělecké úrovně.
Pěvecký sbor VOX IUVENALIS (hlas mládí) působí na brněnské i mezinárodníhudební scéně od r. 1993, v Červeném kostele nezpíval poprvé. Sbor je od r.2000 reprezentativním tělesem Vysokého učení technického v Brně. Členysboru, mezi nimiž je i pár členů naší církve, jsou převážně studenti a absolventibrněnských vysokých škol. Repertoár sboru zahrnuje skladby od 16. století ažpo současné skladatele se zaměřením na soudobou českou sborovou tvorbu aduchovní hudbu. Sbor založil a vede absolvent FF MU, PdF MU a JAMU v BrněMgr. Jan Ocetek (*1972), který za své dirigování získal na mnoha festivalech asoutěžích v ČR i v zahraničí řadu ocenění.
Jan Franců

Poděkování
V neděli 5.června proběhly v Červeném kostele benefiční hudební nešpory.Výtěžek koncertu, který činil 10 500 Kč, byl věnován Hospici sv. Alžběty v Brněna Kamenné ulici. V hospici pečujeme o pokročile nevyléčitelně nemocné aumírající. Snažíme se také podporovat rodiny, které pečují o těžce nemocné vdomácím prostředí. Chceme touto cestou poděkovat organizátorům iúčinkujícím i vám všem, kteří jste svým darem přispěli na provoz hospice. Vícese o nás dozvíte na www.hospicbrno.cz , nebo na telefonním čísle 543214761.
MUDr.Viola Svobodová, Primářka Hospice sv.Alžběty

Z prázdninového čísla Setkávání Vám jsme Vám pro ukázku vybrali tento článek. Pro zobrazení celého časopisu v podobě PDF klikněte zde.

RSS kanál

Syndikovat obsah