Zprávy ze sboru - Sborové shromáždění

V neděli 13. září se bude konat sborové shromáždění.


 Milé sestyr a milí bratři

    Minulý týden se nám nedopatřením nepodařilo rozeslat obvyklé zprávy ze sboru.

    Posíláme proto již nyní informace pouze ke sborovému shormádžění 

    Staršovstvo svolává na neděli 13. září tentokrát již o 9 hodin do Červeného kostela odložené výroční sborové shromáždění, jehož součástí bude volba  kazatelů bratra Jiřího Grubera (od 1.1. 2021 do 31.8. 2021) a bratra Ondřeje Macka (od 1. 9. 2021 do 31. 8. 2026) a poloviny staršovstva.  Pokud se nesejde v 9 hodin  nadpoloviční většina hlasovných členů sboru, jejichž seznam je k nahlédnutí v kanceláři, proběhne po půl hodině volba za každého počtu přítomných. Paralelně s bohoslužbami bude na faře nedělní škola.V příloze najdete kandidátní listinu staršovstva, abyste si mohli volbu rozmyslet a výroční zprávu včetně hospodaření za rok 2019 a rozpočtu na rok 2020, kterou budeme schvalovat.

    Těm, kteří by se nemohli sborového shromáždění z nějakého důvodu zúčastnit, bude umožněna volba na dálku. Hlasování je možné vykonat v týdnu od neděle 6. září po domluvě v  kanceláři sboru, případně vás mohou na požádání presbyteři navštívit doma. 

Sborová kancelář vám bude příští týden k dispozici v pondělí, středu a pátek od 9 do12 hodin a ve středu od 15 do 17 hodin.

    V kazatelské stanici Újezd u Brna - Rychmanov bude možné volit na dálku při mimořádných bohoslužbách v pátek 11. března v 18 hodin v místním evangelickém kostele.

RSS kanál

Syndikovat obsah