Zprávy ze sboru 35/2020

Předkládáme Vám aktuální zprávy z našeho sboru č. 36  (30.8. 2020 - 5.9.2020)

Zprávy ze sboru 35/2020


1. Neděle 30. srpna je Dvanáctá po Trojici. Bohoslužby v Červeném kostelem začínají v 9 hodin a bude přo
nich kázat bratr farář Jiří Gruber na podobenství o boháči a stodolách (Lk 12, 13-21). Pokřtěna bude Aneta,
druhé dítě manželů Adámkových z Vranova.
2. Prosíme návštěvníky bohoslužeb, aby pokud možno používali ochranu úst a nosu (roušku), kterou chrání
před rizikem nákazy své bližní. Prosíme také o dodržování rozestupů a desinfekci rukou při vstupu. Při
účasti nad 100 osob jsou již roušky povinné.
3. Příští neděli 6. září budeme slavit v Červeném kostele rodinné bohoslužby s vysluhováním večeře Páně
od 10 hodin. Kázat bude sestra farářka a s požehnáním vyšleme do služby ty, kdo vedou v našem sboru
shromáždění pro děti. Celocírkevní chrámová sbírka bude na podporu škol Evangelické akademie
(podrobnosti viz v příloze).
4. Staršovstvo svolává na neděli 13. září tentokrát již o 9 hodin odložené výroční sborového
shromáždění, jehož součástí bude volba kazatelů Jiřího Grubera a Ondřeje Macka a poloviny staršovstva.
Pokud se nesejde v 9 hodin nadpoloviční většina hlasovných členů, jejichž seznam je k nahlédnutí
v kanceláři, proběhne po půl hodině volba za každého počtu přítomných. Paralelně s bohoslužbami bude na
faře nedělní škola.
5. Těm, kteří by se nemohli v uvedenou neděli sborového shromáždění z nějakého důvodu zúčastnit, bude
umožněna volba na dálku Je třeba se k ní však do konce srpna přihlásit ( e-mial: ccebrno1@atlas.cz).
Hlasování bude možné vykonat v týdnu od 7. září v úředních hodinách v kanceláři sboru, případně vás
mohou na požádání presbyteři navštívit doma. V kazatelské stanici Újezd u Brna - Rychmanov bude
možné volit při mimořádných bohoslužbách v pátek 11. března v 18 hodin v místním evangelickém kostele.
6. V příloze najdete dopis, který posíláme poštou všem rodinám s dětmi, v němž nabízíme účast na
pravidelných setkáních pro různé věkové skupiny během týdne.
7. Sborová kancelář vám bude příští týden k dispozici každý den od 9 do12 hodin. Sestra farářka bude příští
týdne na kazatelském kurzu v Daňkovicích.
8. Schůze staršovstva se sejde již v pondělí 31. srpna v 18:30 na faře.
9. V neděli 6. září v 19:30 se budou konat odložené červnové Hudební nešpory v Červeném kostele jako
jeden z koncertů Brněnského varhanního festivalu. Účinkují: Federico Mirko Butkovič - varhany a Eva
Gajarová mezzosoprán. Výtěžek bude věnován Diakonii ČCE v Myslibořicicíh. Biblickým zamyšlením
poslouží bratr farář Štěpán Hájek. Prosíme o rozeslání přiloženého plakátu přátelům a známým.
10. V neděli 13. září si sbor v Heršpicích připomene 150 let od postavení svého chrámu. Program oslav
najdete v přiloženém plakátku. Hostem a kazatelem bude synodní senior Daniel Ženatý. Je možné se
přihlásit ke společnému obědu ve 13 hodin.
11. Během prázdnin se ve sboru nekonají generační setkávání s výjimkou Kavárničky pro dříve narozené.
každou středu v 15 hodin.  Ostatní pravidelná shromáždění během týdne začnou ve třetím zářijovém
 týdnu
12. Do 15. září je náš Červený kostel otevřen pro návštěvníky od úterý do soboty vždy od 14 do 18 hodin.
Průvodcovskou službu vykonávají ochotní členové našeho sboru. V kostele je ke shlédnutí výstava
Morava tolerantní, ke které nabízíme katalog za 130 Kč, v němž jsou otištěny ve zmenšené formě všechny
výstavní panely.
13. Na dny 17. až 19. září svolala Synodní rada do Prahy 2. zasedání 35. synodu. Za náš sbor se ho zúčastní bratr farář Jiří Gruber.

RSS kanál

Syndikovat obsah