Zprávy ze sboru 33/2020

Předkládáme Vám aktuální zprávy z našeho sboru č. 33  (16.8. 2020 - 22.8.2020) 
 Zprávy ze sboru 33/2020
 
 
1. Neděle 16. srpna je Desátá po Trojici. V našem sboru budou bohoslužby v Červeném kostele od 9 hodin, při nichž bude kázat bratr farář Jaroslav Vítek. 
 
2. Prosíme návštěvníky bohoslužeb, aby používali ochranu úst a nosu (roušku), kterou chrání před rizikem nákazy své bližní. Prosíme také o dodržování rozestupů a desinfekci rukou při vstupu. Při účasti nad 100 osob jsou roušky povinné. 
 
3. Staršovstvo svolává na neděli 13. září v 9 hodin odložené výroční sborového shromáždění, jehož součástí bude volba kazatelů Jiřího Grubera a Ondřeje Macka a poloviny staršovstva. Pokud se nesejde v 9 hodin nadpoloviční většina hlasovných členů, proběhne volba za každého počtu přítomných. Těm, kteří by se nemohli v uvedenou neděli sborového shromáždění z nějakého důvodu zúčastnit, bude umožněna volba na dálku Je třeba se k ní však do konce srpna přihlásit. Hlasování bude možné vykonat v týdnu od 7. září v úředních hodinách v kanceláři sboru, případně vás mohou na požádání presbyteři navštívit doma. 
 
4. Sborová kancelář vám bude příští týden k dispozici každý den od 9 do15 hodin. Bratr farář bude mít od 16. do 23. srpna dovolenou a sestra farářka se 16. srpna vrací ze zahraničního  jazykového kurzu. 
 
5. Diakonie ČCE vyhlásila sbírku na pomoc lidem v Bejrutu. Finanční prostředky je možno poslat na účet Diakonie, který najdete v přiloženém letáku. 
 
6. Následující neděli 23. srpna bude kázat sestra Jana Hofmanová. 
 
7. Schůze staršovstva se sejde již v pondělí 31. srpna v 18:30 na faře.
 
8. V neděli 6. září v 19:30 se budou konat odložené červnové Hudební nešpory v Červeném kostele jako jeden z koncertů Brněnského varhanního festivalu. Účinkují: Federico Mirko Butkovič - varhany a Eva Gajarová mezzosoprán. Výtěžek bude věnován Diakonii ČCE v Myslibořicicíh.
 
9. Během prázdnin se ve sboru nekonají generační setkávání s výjimkou Kavárničky pro dříve narozené. Ta se schází opět každou středu v 15 hodin.   
 
10. Od 16. června do 15.září je náš Červený kostel otevřen pro návštěvníky od úterý do soboty vždy od 14 do 18 hodin. Průvodcovskou službu vykonávají ochotní členové našeho sboru. V kostele je ke shlédnutí výstava Morava tolerantní, ke které nabízíme katalog za 130 Kč, v němž jsou otištěny ve zmenšené formě všechny výstavní panely. 
 

RSS kanál

Syndikovat obsah