Zprávy ze sboru 22/2020

Předkládáme Vám aktuální zprávy z našeho sboru č. 22  (31.5. 2020 - 6.6.2020) 

Zprávy ze sboru 22/20201. Neděle 31. května je Neděle svatodušní. Bohoslužby budou v obou našich brněných kostelech v obvyklou dobu a odpoledne v Rychmanově. Kázat bude bratr farář na text Římanům 8,6: Dát se vést sobectvím znamená smrt, dát se vést Duchem je život a pokoj.

2. Na všech místech bude vysluhována svatá večeře Páně, při níž opět použijeme kalíšků.

3. Hygienické předpisy (roušky, dvoumetrové rozestupy a desinfekce rukou) zůstávají v platnosti. Jednotlivá místa v kostele jsou označena, ale rodiny mohou sedět pohromadě. Fara zůstane ještě zavřená. Protože při povinných rozestupech má i Červený kostel omezenou kapacitu, využívejte, prosíme, ve větší míře i Betlémský kostel v 8:30.

4. V neděli také vyjde červnové číslo Setkávání, které si budete moci odebrat nebo koupit při vycházení.

5. Chrámová sbírka o svatodušní neděli je z rozhodnutí synodu celocírkevní ve prospěch Diakonie, která její výnos určila na rekonstrukci domova Radost v Merklíně (viz dopis v příloze). Současně bude ještě možné přispět na sbírků darů Jeronymovy jednoty, která probíhá do konce května. Zatím jsme vybrali 31.100 Kč. Přispět je možné i převodem na účet sboru 13 41 63 53 59 / 0800.

6. Internetový přenos nedělních bohoslužeb můžete jako dosud sledovat každou neděli v 10 hodin na našich webových stránkách www.cervenykostel a později i ze záznamu. Pro rodiny s dětmi připravuje mládež se sestrou farářkou nahrávku příběhu pro nedělní školy, kterou dostanete zpravidla v neděli ráno e-mailem.

7. Na svatodušní pondělí 1. června jsme v 18 hodin zváni na bohoslužby do Blahoslavova doma, při nichž bude kázat bohoslovec Ondřej Horký.

8. V prvních dvou červnových týdnech bude služba v kanceláři sboru pouze dopoledne - každý všední den od 9 do 12 hodin.

9. Každou středu večer v 19 hodin vám nabízíme biblickou hodinu, přenášenou pomocí videokonference. Připojíte se k ní, když klepnete na následující odkaz, nebo když tuto adresu zadáte do nejhořejší lišty v internetovém prohlížeči. Ti, kdo nemají připojený mikrofon ani kameru, nás alespoň uslyší.
https://meet.jit.si/CCEBrno1BiblickaProDospeleOnline

10. Každé pondělí v 19 hodin se konají bohoslužby nejen pro mládež YESle v Betlémském kostele (do pondělí 1. června).

11. Podle rozhodnutí staršovstva se nyní na faře nekonají obvyklá setkání během týdne. V úterý 2. června staršovstvo rozhodne o dalším postupu. Počítáme však s konfirmací, která je plánována na neděli 21. června a se křty dospělých z kurzu Alfa 28. června. Probíhá proto individuální příprava ke křtu v úterý v 17 hodin a konfirmandé se scházejí se středu v 15 hodin na faře. Mládež se opět schází osobně ve středu v 19 hodin.

RSS kanál

Syndikovat obsah