Zprávy ze sboru 18/2020

Předkládáme Vám aktuální zprávy z našeho sboru č. 18  (3.5. 2020 - 9.5.2020) 

Zprávy ze sboru 18/2020

1. Milé sestry milí bratři, zdravíme vás v dalším týdnu nouzového stavu a nabízíme vám několik možností, jak se potkat na dálku i na blízko.

2. Tuto středu 29.4. vám opět nabízíme biblickou hodinu, přenášenou pomocí videokonference. 

Připojíte se k ní, když klepnete na následující odkaz: https://meet.jit.si/CCEBrno1BiblickaProDospeleOnline

nebo když tuto adresu zadáte do nejhořejší lišty v prohlížeči Google Chrome.

Ti, co nemají připojený mikrofon ani kameru, nás aspoň uslyší. Budeme probírat podobenství o milosrdném Samařanu z 10 kapitoly evangelia podle Lukáše.

3. Od této neděle 5. května je již možné, aby se bohoslužeb v našem sboru zúčastnil alespoň omezený počet bratří a sester. Nařízení vlády udává maximální počet na 15 osob na jednom místě. Je to pro nás nezvyklá situace, kdy vás na jedné straně zveme k účasti a na druhé straně musíme omezit počet těch, kteří by chtěli přijít. Nakonec jsme se rozhodli použít systém „místenek“. Můžete se tedy přihlásit k účasti na bohoslužbách zatím na neděli 3. nebo 10. května. V obou případech budou bohoslužby jak v 8:30 v Betlémském, tak v 10:00 v Červeném kostele. Je to dohromady 4 krát 10 míst, dalších 5 lidí bude bohoslužby zajišťovat. Doporučujeme využívat Betlémského kostela, kde je okruh tradičních návštěvníků nižší. Těm, kteří se e-mailem nebo telefonicky přihlásí, účast v pátek potvrdíme. Je však třeba přijít v roušce, sedět minimálně dva metry od sebe a při příchodu si desinfikovat ruce. V kostele si, prosím, sedejte na předem vyznačená místa (bílý sisalový provázek – viz foto v příloze), kvůli pozdější nařízené desinfekci lavice. Odpadne také závěrečné podávání rukou při východu. Pokud si nevezmete vlastní zpěvník (nebo jeho mobilní aplikaci Evangelický zpěvník) budou připraveny samostatně rozmnožené písně. Sestry a bratry, kteří patří do rizikové skupiny svým věkem nebo zdravotním stavem, prosíme, aby svou účast zvážili. Věříme, že pochopíte mimořádnost situace a využijete této možnosti - byť omezené -zúčastnit se po měsíčním zákazu opět bohoslužeb a nebudete se zdráhat přihlásit o místenku. K účasti na bohoslužbách se hlaste, prosíme, na adrese: ccebrno1@atlas.cz nebo telefonem 542 211 453.

4. Internetový přenos bohoslužeb na dálku bude stejně jako dosud každou neděli v 10 hodin na našich webových stránkách www.cervenykostel. 

5.      Rozloučení se sestrou Evou Šimkovou, manželkou bývalého kurátora našeho sboru Blahoslava Šimka, která zemřela ve věku 87 let, se koná v brněnském krematoriu ve čtvrtek 7. května v 11:45.Sestra Šimková Působila řadu let v brněnském rozhlase a v redakční radě Setkávání. Parte najdete v příloze.

6. V neděli 3. i 10. května bude kázat sestra farářka, další neděli 17. května bratr farář a v neděli 24. května bratr Martin Grombiřík. Od 17. května je limit počtu účastníků bohoslužeb na jednom místě zvýšen na 30 osob a od 8. června bez omezení. Hygienické předpisy však zůstanou stále v platnosti (roušky, rozestupy na 2 metry a desinfekce rukou). Staršovstvo později rozhodne, kdy budou obnovena dalších shromáždění na faře. V neděli 10. května ve 14 hodin plánujeme ekumenické bohoslužby v kazatelské stanici Rychmanov, které vykoná bratr farář s farářkou církve československé husitské sestrou Ivetou Huškovou.  

7. Od pondělí 11. května v 19 hodin se také počítá s obnovením pondělních bohoslužeb YESle v Betlémském kostele ( až do pondělí 1. června).

8. V příloze nejdete elektronickou podobu časopisu Setkávání, které současně vychází ve sníženém nákladu i na papíře, a můžete si ho vyzvednout s dalším církevním tiskem na faře.

9. Náš sbor hledá pracovníka, který by se ujal úklidu našich sborových prostor na Opletalové (mimo kanceláří). Jedná se o dvakrát dvě hodiny týdně nejlépe v pondělí a v pátek. Práce je honorovaná. Hlásit se můžete kazatelům nebo v kanceláři.

10. Děkujeme všem, kteří průběžně přispívají na potřeby našeho sboru převodem na účet. Takto můžete přispět i na celocírkevní sbírky Hlavní dar lásky (do konce dubna) a sbírku darů Jeronýmovy jednoty (do konce května). Příspěvek je možné ohlásit i telefonicky 

PřílohaVelikost
Žalm 52 kázání.doc88 KB
SETKAVÁNÍ 052020.pdf1.96 MB

RSS kanál

Syndikovat obsah