Zprávy ze sboru 16/2020

Předkládáme Vám aktuální zprávy z našeho sboru č. 16  (19.4. 2020 - 25.4.2020) 

Zprávy ze sboru 16/2020

 

Neděle 19. dubna je První po Velikonocích. Vzhledem k trvajícímu stavu nouze budou v našem sboru bohoslužby na dálku, které začínají v 10 hodin. Přímý přenos a později i záznam najdete na www.cervenykostel.cz. Kázáním poslouží bratr farář Jaroslav Vítek.

 

Ve středu 15. dubna večer se díky videokonferenci konala schůze staršovstva, které vyslechlo zprávu o tom, co se v našem sboru navzdory současným omezením děje. Předpokládáme, že až do konce května nebude možné konat bohoslužby obvyklým způsobem, nyní se však otevírá možnost pro konání svateb v omezeném počtu.

 

Ve středu 22. dubna v 19 hodin nabízíme všem zájemcům účast na biblické hodině pomocí videokonference. Adresu připojení sdělíme během příštího týdne.

 

V úterý 28. dubna bude uzavřena mimořádná postní sbírka Diakonie na podporu školky v Bejrutu, která připravuje děti syrských uprchlíků na vstup do školy. Zatím jsme vybrali 13.600 Kč (o 2.200 Kč více než loni).

 

Do konce dubna probíhá sbírka na Hlavní dar lásky, který je letos určen na obnovu modlitebny v Hranicích na Moravě.

 

Do konce května probíhá sbírka darů Jeronýmovy jednoty. Třetina z jejího výnosu je určena na žádosti v našem seniorátě a dvě třetiny budou rozděleny v rámci celé církve. 

 

Do těchto sbírek je možné přispět zasláním vámi zvolené částky na náš účet 13 41 63 53 59 / 0800. Jako variabilní symbol uveďte rok svého narození a do zprávy pro příjemce uveďte, nač přispíváte. Platba může být společná, když nám napíšete, jak ji máme rozdělit. Použijte přitom těchto zkratek.

HDL – Hlavní dar lásky, celocírkevní sbírka na velikonoční neděli pro sbor v Hranicích (viz příloha)

Postní – sbírka vyhlášená Diakonií na projekt vzdělávání dětí v uprchlických táborech v Sýrii

JJ – sbírka darů která obvykle probíhá od velikonoc do konce května – viz leták v příloze

Sbor – příspěvek na činnost našeho sboru

Blíže neoznačenou platbu budeme nadále považovat za váš salární příspěvek, stejně jako vaše dosavadní pravidelné platby, které máte nastavené pomocí trvalého příkazu.

Pro platbu můžete využít i přiložený QR kód (přednastavenou částku lze změnit; i v tomto případě doplňte účel platby a další údaje).

Kdo z vás nepoužívá bankovní účet, může nám telefonicky nahlásit, kolik chce na kterou sbírku přispět a později nám tuto částku opřed osobně. Telefon do kanceláře je 542 211 453.

 

Pokud byste ve svém okolí nebo vy sami měli existenční nouzi způsobenou nouzovým stavem, ztrátou zaměstnání atd. upozorněte nás, abychom mohli případně pomoci.

 

Ve věku 86 let zemřel bratr farář Lubomír Kabíček, který působil ve sborech v Jeseníku a v Jihlavě. Rozloučení se bude konat v evangelickém kostel v Novém Městě na Moravě v sobotu 18. dubna ve 14:30.

 

Předplatitelé církevního tisku si své časopisy mohou vyzvednout v kanceláři v úředních hodinách, nebo si objednat jejich zasílání poštou.

 

V příloze najdete velikonoční zamyšlení bratra Jarka Černého.

 

Na stánkách www.e-cirkev.cz je rozcestník s inspirací pro další domácí pobožnosti i zajímavé přenosy a záznamy.

 

 

RSS kanál

Syndikovat obsah