Zprávy ze sboru 15/2020

Předkládáme Vám aktuální zprávy z našeho sboru č. 15  (12.4. 2020 - 18.4.2020) 

Zprávy ze sboru 15/2020

Přinášíme informace o tom, co jsme pro vás navzdory současným omezením připravili.

 O Velikonocích nabízíme a doporučujeme:
9.4. Zelený čtvrtek     19:00  
                Pašije podle Marka doplněné četbou veršů Jana Zahradníčka
                varhanní improvizace: Martin Grombiřík

                 přímý přenos na www.cervenykostel.cz

 10.4. Velký pátek       10:00              
                  doporučujeme na ČT2 přenos bohoslužeb ze sboru ČCE  Praha Strašnice

 13.4. Neděle Vzkříšení          10:00
                  Bohoslužby na dálku na www.cervenykostel.cz
                                  káže Jana Hofmanová

 14.4. Velikonoční pondělí               
                  Bohoslužby se v našem sboru nekonají

 

 1. V příloze najdete biblická čtení a modlitby pro poslední dny pašijového týdne a Velikonoce

 2. Chrámové sbírky. Jsou před námi dvě celocírkevní sbírky. Chtěli bychom vás proto požádat o vykonání těchto sbírek zasláním vámi zvolené částky na náš účet 13 41 63 53 59 / 0800. Jako variabilní symbol uveďte rok svého narození a do zprávy pro příjemce uveďte, nač přispíváte. Platba může být společná, když nám napíšete, jak ji máme rozdělit. Použijte přitom těchto zkratek.
            HDL – Hlavní dar lásky, celocírkevní sbírka na velikonoční neděli pro sbor v Hranicích (viz příloha)
            Postní – sbírka vyhlášená Diakonií na projekt vzdělávání dětí v uprchlických táborech v Sýrii
            JJ – sbírka darů která obvykle probíhá od velikonoc do konce května – viz leták v příloze
            Sbor – příspěvek na činnost našeho sboru

  Blíže neoznačenou platbu budeme nadále považovat za váš salární příspěvek, stejně jako vaše dosavadní pravidelné platby, které máte nastavené pomocí trvalého příkazu.

Pro platbu můžete využít i přiložený QR kód (přednastavenou částku lze změnit; i v tomto případě doplňte účel platby a další údaje).

3. Všem vyřizujeme pozdrav bratra faráře Pokorného, který nám telefonoval do kanceláře a v bezpečí domova sleduje současné dění, čte teologické texty ve francouzštině a je vděčný za poštou zasílaná kázání a zprávy. Zdraví také bratr Jarek Černý, který se již vrátil z nemocnice domů.

4. Těm, kteří nemají internet, posíláme rozmnožená kázání a informace poštou.

5. V těchto dnech probíhá oprava omítek a výmalba interiéru Červeného kostela (viz foto v příloze).

6. Pokud byste ve svém okolí nebo vy sami měli existenční nouzi způsobenou nouzovým stavem, ztrátou zaměstnání atd. upozorněte nás, abychom mohli případně pomoci.

7. Předáváme informaci o studentech Evangelické akademie v Brně od sestry Marty Židkové:

Naše školy jsou sice uzavřené, ale žáci, studenti ani kantoři nezahálí! Výuka od prvních dnů pokračuje na dálku a všichni se snažíme nastalou situaci zvládnout, jak nejlépe umíme. Několik našich odborných učitelek pomáhá zdravotním sestrám v brněnských nemocnicích, řada studentů a učitelů pomáhá různými způsoby dobrovolnicky.  Co je asi nejnáročnější - zletilí studenti obou našich škol byli vládou povoláni k pracovní povinnosti. Znamená to, že když bude třeba, nastoupí do nemocnic či zařízení poskytující sociální služby - posilovat personál, pomáhat klientům a pacientům. A už to není teorie, několik studentů již povoláno bylo a další to nejspíš čeká v nejbližších dnech. Je to pro ně nesmírně náročná zátěžová situace. Snažíme se jim být "na dálku na blízku", podporovat je, povzbuzovat. My zůstaneme u svých počítačů, oni půjdou do terénu. Naši studenti jsou odhodlaní situaci zvládnout. A já jsem na ně velice hrdá... Milí přátelé, vstupujeme do pašijového týdne, jsme na prahu Velikonoc. Letos tolik jiných, než co pamatujeme.  A tak vám do té nové situace přeji, aby byly vaše domácí velikonoční bohoslužby a modlitby naplněné pokojem, světlem a nadějí.  Požehnané Velikonoce!

8. Připojujme také pozdrav ze střediska Diakonie v Brně 

Vážení přátelé brněnské Diakonie, rádi bychom Vás v těchto komplikovaných dnech pozdravili a potěšili dobrými zprávami z našich služeb a poboček. A jak v této době fungují naše služby? Děláme, co umíme a co je v našich silách. Z důvodu nařízení vlády jsme zavřeli Centrum denních služeb Letovice a Brno. Pracovníci z těchto dvou služeb jsou přesunuti do Chráněného bydlení v Letovicích a do Pečovatelské služby v Brně. I díky těmto opatřením je možné zajistit požadovanou péči, přestože někteří pracovníci jsou doma z důvodu nemoci a jiní z důvodu péče o děti. V chráněných bydleních je přísný režim. Jsou zakázané návštěvy, pracovníci i klienti nosí roušky, dezinfikujeme povrchy, často větráme, klientům i pracovníkům měříme teplotu. Děláme vše pro to, abychom tuto nelehkou situaci zvládli a našim klientům poskytovali potřebnou péči co nejbezpečněji.  V chráněných bydleních je přísný režim. Jsou zakázané návštěvy, pracovníci i klienti nosí roušky, dezinfikujeme povrchy, často větráme, klientům i pracovníkům měříme teplotu. Děláme vše pro to, abychom tuto nelehkou situaci zvládli a našim klientům poskytovali potřebnou péči co nejbezpečněji Děkujeme všem, kteří nám nabídli pomoc ať už formou šitých roušek nebo finančních prostředků na nákup dezinfekce. Vážíme si toho. Děkujeme také všem našim pracovníkům!  Víme, že pomoc má mnoho tváří Sledujte nás na našich internetových stránkách na facebooku nebo instagramu. Přejeme Vám hezké Velikonoce!

9. Na stánkách www.e-cirkev.cz je rozcestník s inspirací pro další domácí pobožnosti i zajímavé přenosy a záznamy.

 

 

RSS kanál

Syndikovat obsah