Zprávy ze sboru 14/2020

Předkládáme Vám aktuální zprávy z našeho sboru č. 14  (5.4. 2020 - 11.4.2020) 


Zprávy ze sboru 14/2020

  1.     Milé sestry a milí bratří, blíží se velikonoční týden, a proto vás chceme informovat o tom, co jsme pro vás navzdory současným omezením připravili.
  2. Na květnou  neděli 5. dubna v 10:00 opět proběhnou bohoslužby na dálku, na které se můžete připojit na našich webových stránkách. Kázat bude bratr farář na příběh o Marii a Martě (Lk 10,38-42). Plánované křty Otakara Bajgara a Terezy Prýglové musely být odloženy. Stejně tak musíme odložit i společné slavení večeře Páně (viz dopis Synodní rady v příloze).
  3. Mládež se sestrou farářkou opět připravují dramatizaci biblického příběhu, tentokrát o Ježíšově vjezdu do Jeruzaléma. Odkaz vám pošleme e-mailem.

   O Velikonocích připravujeme následující možnosti, jak být ve spojení:
   • 9.4. Zelený čtvrtek  19:00      Pašije podle Marka doplněné četbou veršů Jana Zahradníčka
                                                           varhanní improvizace: Martin Grombiřík

                                                           přímý přenos bude na našem sborovém webu jako nedělní kázání

    • 10.4. Velký pátek 10:00        doporučujeme vám na ČT2 přenos bohoslužeb ze sboru ‚CCE  Praha                                                              Strašnice

   •  13.4. Neděle Vzkříšení 10:00  Bohoslužby na dálku, káže Jana Hofmanová

   •  14.4. Velikonoční pondělí      Bohoslužby se v našem sboru nekonají

  1. Chrámové sbírky. I když se nyní nemůžeme osobně setkávat, konají se každou neděli bohoslužby na dálku, pracuje kancelář a rozesíláme každý týden přes padesát dopisů. To všechno znamená určité náklady. Jsou před námi také dvě celocírkevní sbírky. Chtěli bychom vás proto požádat o vykonání těchto sbírek zasláním vámi zvolené částky na náš účet 13 41 63 53 59 / 0800. Jako variabilní symbol uveďte rok svého narození a do zprávy pro příjemce uveďte, nač přispíváte. Platba může být společná, když nám napíšete, jak ji máme rozdělit. Použijte přitom těchto zkratek.
  • HDL – Hlavní dar lásky, celocírkevní sbírka na velikonoční neděli pro sbor v Hranicích (viz příloha)
  • Postní – sbírka vyhlášená Diakonií na projekt vzdělávání dětí v uprchlických táborech v Sýrii
  • JJ – sbírka darů která obvykle probíhá od velikonoc do konce května – viz leták v příloze
  • Sbor – příspěvek na činnost našeho sboru
  • Blíže neoznačenou platbu budeme nadále považovat za váš salární příspěvek, stejně jako vaše dosavadní pravidelné platby, které máte nastavené pomocí trvalého příkazu.

   Pro platbu můžete využít i přiložený QR kód (přednastavenou částku lze změnit; i v tomto případě doplňte účel platby a další údaje).

 1. V příloze tentokrát najdete také hotovu výroční zprávu, kterou připravilo staršovstvo pro letošní sborové shromáždění, které jsme však spolu s volbami kazatelů museli odložit na neurčito.

 2. První dubnovou neděli se měly v Červeném kostele konat hudební nešpory a zahájena výstava obrazů. Místo toho probíhá oprava omítek a malování interiéru kostela.  

 3. Dávejte na sebe všichni pozor a snášejte současná omezení s trpělivostí. O to víc se můžeme těšit na chvíli, kdy se budeme moci opět scházet v kostele a na faře a važme si všech těchto setkání, která nám byla dopřána. Dnes vidíme, že nebyla samozřejmá. 

 

PřílohaVelikost
Platební_příkaz_QR_účet_sboru_.png328 bajtů

RSS kanál

Syndikovat obsah