Zprávy z Farního sboru ČCE v Brně I sboru 28.3.2020

Předkládáme Vám aktuální zprávy z našeho sboru (29.3. 2020 - 4.4.2020) 

Zprávy z Farního sboru ČCE v Brně I sboru 28.3.2020

Mile sestry a milí bratři!

Srdečně vás všechny pozdravujeme v této těžké době, která změnila život každému z nás.

I když se nemůžeme setkávat v kostele ani na faře, náš sborový život přesto pokračuje – někdy viditelně, jindy elektronicky a někdy skrytě, když se za sebe navzájem modlíme a nasloucháme Božímu hlasu, který nám pomáhá unést starosti současných dnů.

Všem starším sestrám a bratřím, kteří chodí do kavárničky a nejen jim, připravila sestra farářka dopis z různými informacemi a nedělním kázáním. Byl doručen poštou, aby se dostal i k těm, kteří nepoužívají internet. V Rychmanově byly obálky rozneseny po domech našich členů. Minulou neděli připravila sestra farářka s mládeží zvukovou nahrávku biblického příběhu pro děti jako náhradu za nedělní školu.

Z tiskárny jsme dovezli dubnové Setkávání, které bylo rozesláno předplatitelům. Protože se nyní nedostanete na faru ani do kostela, bylo toto číslo mimořádně rozesláno všem příjemcům našich elektronických zpráv a vystaveno na našich webových stránkách.

Každý všední den je na faře sborová sestra, ale prosíme, abyste osobně přicházeli jen v nejnutnějších případech a využili raději telefonu nebo e-mailu. Synodní rada vyzvala staršovstva, aby našla vhodný způsob, jak i v této době konat sbírky - zejména ty celocírkevní (Postní sbírka, Hlavní dar lásky, sbírka darů Jeronymovy jednoty. Pokyny dostanete v příštích zprávách.

Náš údržbář pan Drásal vyměnil všechna světla ve sborovém  sále, abychom tu měli lepší světlo a v kostele instaloval lanové zábradlí na kruchtu pro zpěváky. Příští týden by také mělo začít postupné malování interiéru Červeného kostela, které nabídl zajistit jeden z našich členů. Tento týden bylo přepojeno vytápění v kotelně, aby mohl být položen nový horkovodní řád. V pondělí se proto celý den ve sborovém domě netopilo. Při tom jsme zjistili, že se porouchala část kanalizace, takže jsme museli vyklidit část sklepa, aby mohla být provedena oprava.  Byla podepsána smlouvu o dílo na nová okna v internátě, která by mohla být realizována v květnu.

Pastorační pracovnice opakovaně telefonují lidem, které má na starost křesťanská služba a nabízí jim zprostředkování pomoci -  například s nákupem a cestou k lékaři. Ti, kdo mají v příští dnech narozeniny, by měli dostat blahopřání s fotografiemi našich kostelů, jen co je podepíší oba kazatelé.

Sborové shromáždění sice muselo být odloženo na neurčito, ale výroční zpráva je již hotová a dostanete ji příští týden spolu s kandidátkou staršovstva.

Bratr farář se dal do uklízení své kanceláře a skartace starých dokumentů – za 20 let je toho opravdu hodně. Dál si chystá biblické hodiny, ale těžko říci, kdy se k nim budeme moci znovu sejít. Sestra farářka rozesílá každou středu ráno text pobožnosti, připravené pro setkávání PRAM. Můžete se o ně přihlásit. Také konfirmační cvičení a křestní katecheze dospělých pokračuje po telefonu i elektronicky. Mládež se setkává na dálku prostřednictvím on-line služby DISCORD – tak jako dosud každou středu v 18h.

Tuto neděli 29. března jsme museli odložit křest malé Barbory Janečkové, ale bohoslužba na dálku se bude konat v obvyklou dobu (10:00 – pozor na změnu času!) a bude přenášena po internetu. Připraví ji bratr farář s těmi, kteří ji obvykle zajištují. Červený kostel sice zůstane zavřený, ale umožní nám dodržet bezpečné vzdálenosti.

Ve stejnou dobu (tedy od 10 hodin) můžete sledovat i ekumenickou bohoslužbu na ČT 2, kde bude tuto neděli kázat synodní senior bratr Daniel Ženatý a na varhany bude hrát bratr Ladislav Moravetz.

Seniorátní výbor se chystá v pondělí odpoledne jednat pomocí videokonference, aby se nám úřední věci příliš nehromadily. Také předsednictvo synodu zvažuje, zda posunout květnový synod na září a otazník je také nad Nocí kostelů 5. června.

Českobratrská církev evangelická zveřejňuje každý den krátké promluvy našich kazatelů na  https://soundcloud.com/user-41012488. Na stánkách www.e-cirkev.cz je také rozcestník s inspirací pro další domácí pobožnosti i zajímavé přenosy a záznamy.

Víme, že i mnozí z vás se věnujete nejrůznějším službám v duchu evangelia, že máte mnohé povinnosti a řešíte různé složité situace v zaměstnání i doma. Myslíme na vás i na to jak se můžeme vzájemně povzbudit."

Kontakt na sborovou kancelář: 542 211 453. Kdo by potřeboval mluvit s kazateli našeho sboru, může využít telefonu: Jiří Gruber 776 216 072, Jana Hofmanová 724 083 774. Email: ccebrno1@atlas.cz. Další informace jsou na stránkách našeho sboru www.cervenykostel.cz

Naše Diakonie nabízí různé formy pomoci a hledá i dobrovolníky.  Bližší informace najdete na stránkách 

jsmesvami.diakonie.cz, kde najdete vše podstatné, co aktuálně Diakonie v nové situaci koná. 

Na internetu lze v těchto dnech najít mnoho povzbuzujících slov. Zde nabízíme tři zvukové nahrávky, které nás zaujaly.

Slovo bratra faráře Jiřího Bureše z Boskovic:

https://www.krestandnes.cz/slovo-jiriho-burese-pro-24-brezen-dat-si-trochu-do-tela/

sestry farářky Evy Jelinek z Ostravy

https://soundcloud.com/user-41012488/ewa-jelinek

a nedělní kázání Josefa Hurty ze Stříteže z 22.3.

  https://youtu.be/jsHsU4bFhUk

Přejeme vám všem klidné nervy, dostatek trpělivosti a naději, že tyto časy překonáme ve zdraví a něco si z nich odneseme pro svůj další život, co bychom jinak nepoznali a neprožili.

Nepotkala nás zkouška nad lidské síly. Bůh je věrný: nedopustí, abychom byli podrobeni zkoušce, kterou bychom nemohli vydržet, nýbrž se zkouškou nám připraví i východisko a dá nám sílu, abychom mohli obstát ( 1 Kor 10,13)

 

RSS kanál

Syndikovat obsah