Zprávy ze sboru

Předkládáme Vám aktuální zprávy z našeho sboru (15.3. 2020 - 21.3.2020) 

Milé sestry a milí bratři !

Současná epidemiologická situace nás nutí na prvním místě chránit zdraví našich bližních. To v tuto chvíli znamená, že omezíme vzájemné kontakty, při nichž nejčastěji dochází k přenosu nákazy. Z toho důvodu se staršovstvo rozhodlo zrušit v neděli 15.3. bohoslužby v Betlémském i Červeném kostele. Přesto se mnozí můžete bohoslužeb zúčastnit na dálku, protože bratr farář připraví bohoslužby včetně  písní a modliteb a předenese je v kostele do mikrofonu a vy si je můžete v přímém přenosu poslechnout po internetu na našich webových stránkách www.cervenykostel.cz  (od 10 hodin).

Můžete si také naladit Český rozhlas stanici Vltava (v 9 hodin). Přímý přenos bohoslužby Římskokatolické církve z baziliky Nanebevzetí Panny Marie ve Svaté Hoře u Příbrami. Slouží P. David Horáček. 

Současná omezení jsou dobrou příležitost k osobní modlitbě a čtení z Písma nebo k domácí rodinné pobožnosti. 

Sborové shromáždění svolané na 22. března se odkládá. 

Rušíme také až do odvolání setkání na faře pro děti a dospělé během  týdne. 

Sborová kancelář bude otevřena každý den od 9 do 12 hodin a ve středu od 15 do 17 hodin.

Odpadá seniorátní konference 15.3. a setkání Blažkováků v Blahoslavově domě 21.3.

Kdo by potřeboval mluvit s kazateli našeho sboru, může využít telefonu:

Jiří Gruber 776 216 072

Jana Hofmanová 724 083 774

 Sobotního pohřbu bratra Lubomíra Ryšavého v Blahoslavově domě se mohou zúčastnit pouze ti, kteří mají pozvání od pozůstalých.

Nedělní nešpor v Blahoslavově domě (Familia musica) se odkládá.

RSS kanál

Syndikovat obsah