Zprávy ze sboru 10/2020

Předkládáme Vám aktuální zprávy z našeho sboru č. 10 (1.3. 2020 - 7.3.2020) 
Zprávy ze sboru 10/2020
 
 
1. Neděle 1. března je První neděle postní.  Našim hostem na kazatelně bude bratr farář Ondřej Macek z Nosislavi, který vykoná bohoslužby s vysluhováním večeře Páně v Betlémském i Červeném kostele v obvyklou dobu. Sbírka bude celocírkevní na podporu církevního tisku. Vzhledem k možným obavám z nákazy koronavirem rozhodlo staršovstvo, že večeře Páně bude pro tentokrát vysluhována z individuálních kalíšků. 
 
2. V následujícím týdnu bude obvyklý sborový program pro děti, mládež i dospělé. V neděli 8. března bude v našem sboru kázat bratr Jan Asszonyi ze sboru Církve Bratrské v rámci Jarní ekumenické neděle.
 
3. V neděli 8. března jsme zváni na mimořádné představení scénického oratoria LABYRINT u příležitosti 350. výročí úmrtí Jana  Ámose Komenského, které se koná v Sono Music Clubu v 18 hodin. Podobnosti v příloze a vstupenky možno koupit na https://www.ticketlive.cz/cs/event/labyrint-prehled-brezen-2020.
 
4. Mládež a konfirmandy našeho sboru zveme na víkendové soustředění na faře v Nížkovicích, ve dnech 6. - 8. března. Pozvánka je v příloze. Odjezd v pátek v 16:14 z Hlavní nádraží do Slavkova a odtud autobusem do Nížkovic.  Návrat v neděli 13:45 na Zvonařku. Spacák, jídlo na pátek večer a přezutí s sebou.  
 
5. Právě vychází březnové číslo Setkávání, na jehož obálce najdete mušli, která je symbolem apoštola Jakuba.   Nabízíme  Na každý den 2020 za 120 Kč a Evangelický kalendář 2020 za 130 Kč.
 
6. Diakonie ČCE vyhlásila tradiční postní sbírku. Vybraná částka bude použita na podporu komunitní školky v Libanonu pro děti syrských uprchlíků a dětí z chudých libanonských rodin. Své dary můžete odevzdat v kanceláři sboru, odkud budou odeslány na ústředí Diakonie. Bližší informace v příloze. 
 
7. Každou středu v 6:30 se opět konají na faře Opletalova ranní pobožnosti se snídaní zvané PRÁM  a každé pondělí v 19 hodin se v Betlémském kostele. konají YESLe - bohoslužby nejen pro mládež.
 
8. První květnový víkend (1.5 -3.5. ) je delegace z našeho sboru pozvána místním reformovaným sborem do Basileje. Zájemci z řad členů sboru a jejich rodinných příslušníků se mohou přihlásit do konce února. Tak jako v minulých letech si účastníci hradí cestu. Náklady pobytu hradí naši hostitelé a je třeba počítat s přijetím našich hostů (např. noclehy a večeře) v následujícím roce.  
 
9. Potvrzení o darech pro daňová přiznání jsou v kanceláři sboru k vyzvednutí od neděle 26. ledna pro všechny, kteří o ně požádali v minulých letech. Další zájemci je mohou obdržet, pokud o ně požádají. 
 
10. Staršovstvo svolává na neděli 22. března 2020 od  9 hodin do sálu Václava Pokorného (Opletalova 6) sborové shromáždění, při němž bude kromě obvyklého schvalování výroční zprávy, hospodaření 2019 a rozpočtu na rok 2020 provedena volba kazatelů našeho sboru. Jediným kandidátem staršovstva na místo prvního faráře od 1. ledna 2021 do 31. srpna 2021 je dosavadní první farář sboru bratr Jiří Gruber (opakovaná volba) a jediným kandidátem staršovstva na období od 1. září 2021 do 31. srpna 2026 je bratr Ondřej Macek. Pro obojí volbu obdržel sbor pokyn k volbě od synodní rady. Pokud se nesejde v 9 hodin nadpoloviční počet hlasovných členů, konají se volby po půlhodině za každého počtu přítomných. 
 
11. Současně proběhne volba poloviny staršovstva na období 2020 - 2026, to znamená 9 řádných členů a čtyř náhradníků. Všem současným presbyterům lze podávat návrhy na kandidáty na volbu. Kandidátku chceme uzavřít v pondělí 9. března 18:30, kdy bude na faře otevřená schůze staršovstva, na níž bude možné doplnit výroční zprávu a podat návrhy a doporučení, které se týkají života našeho sboru a jeho hospodaření. Současně bude možné nahlédnout do seznamu hlasovných členů našeho sboru. Ti, kteří se v uvedeném dnu nebudou moci voleb zúčastnit, mají možnost volby na dálku, k níž je třeba se přihlásit v kanceláři sboru nebo e-mailem do 8. března.  
 
12. Chráněné bydlení Diakonie ČCE Nosislav hledá do pracovního týmu posilu na pozici pracovníka v sociálních službách. Jde o dlouhodobý zástup ve směnném provozu v přímé péči.  Nástup možný ihned. V případě zájmu volejte na tel. 737 218 420 nebo navštivte pracoviště přímo Nosislav, Vinohradská 486.

RSS kanál

Syndikovat obsah