Zprávy ze sboru 46/2019

 Předkládáme Vám aktuální zprávy z našeho sboru č. 46 (17.11. 2019 - 23.11.2019) 

 Zprávy ze sboru 46/2019

 

1. Tato neděle 17. listopadu je 22. po Trojici a bohoslužby budou v obou našich brněnských kostelech v obvyklou dobu. Kázat bude bratr farář, který připomene 30. výročí sametové revoluce textem z Ex 6.6: Proto řekni Izraelcům: Já jsem Hospodin. Vyvedu vás z egyptské roboty, vysvobodím vás z vašeho otroctví a vykoupím vás vztaženou paží a velkými soudy. V Červeném kostele budou pokřtěni Tomáš Bohumel a Matyáš Hocek. Požehnání přijme Prokop Dvořák. Celocírkevní sbírka bude na humanitární a charitativní pomoc. 

 

2. Při dobročinném jarmarku, jehož výnosem podpoříme evangelickou základní školu Filipka, se zatím vybralo 16.559 Kč a sbírka stále pokračuje.  Všem, kteří přispěli svými výrobky a finančními dary, děkujeme.  

 

3. V sobotu 9. listopadu se ve sboru Brno II konalo první zasedání 41. seniorátního konventu. Předsedou konventu byl zvolen bratr Ondřej Macek, místopředsedy sestra Alexandra Jakobea a bratři Milan Ryšavý a Jaromír Klimek. Druhou náměstkyní seniora byla od 1. prosince zvolena sestra Iva Květonová.  Konvent dále schválil zprávu seniorátního výboru, hospodaření seniorátu za rok 2018, usnesl výši repartic na rok 2020 a schválil návrh rozpočtu seniorátu na rok 2020. Dále přijal několik návrhů pro synod a zvolil poslance do ústředního shromáždění Jeronýmovy jednoty. Téma konventu "Bohoslužby v ČCE" bylo projednáno ve čtyřech diskusních skupinách. 

 

4. Vyšlo listopadové číslo časopisu SETKÁVÁNÍ, na jehož obálce je nádoba s olejem.  

 

5. Od čtvrtka 7. listopadu do středy 20. listopadu má sestra farářka studijní volno. V tomto termínu proto odpadají úterní setkání dětí a přípravka NŠ a středeční setkání konfirmandů.  V pátek 15 listopadu bude zavřena sborová kancelář z důvodů dovolené.

 

6. V nedělní škole a na biblické hodině pokračuje sbírka na nákup koz pro sirotčinec ve vesnici Chapananga ve státě Malawi. Jedno kůzle zde stojí cca 2000 Kč. Vybrané peníze plánujeme předat na místě v únoru 2020.

 

7. Následující neděli 24. listopadu připravujeme v našem sboru tradiční odpoledne křesťanské služby, které začíná ve 14 hodin. Našim hostem bude bratr Ondřej Macek, který promluví o své službě faráře ve sboru v Nosislavi. Ochotné sestry a bratry prosíme o přinesení pečiva 

 

8. V neděli 24 listopadu po bohoslužbách tj. v 11:30 bude v Červeném kostele zahájena výstava obrazů pana Zdeňka Tupého KYTICE. Výstava zde bude k shlédnutí do 2. ledna. Viz příloha.

 

9. První prosincovou neděli (1.12.) večer vás opět zveme k Hudebním nešporám v Červeném kostele, při nichž vystoupí smíšený pěvecký sbor Kantiléna s programem "Perly klasicismu". Biblickým zamyšlením poslouží bratr farář Jiří Gruber a výtěžek dobrovolného vstupného bude určen brněnskému středisku Diakonie ČCE.   

 

10. Nabízíme vám tradiční publikaci naší církve Evangelický kalendář 2020 za 130 Kč a Na každý den 2020 za 120 Kč. Nabízíme také Nástěnný kalendář na rok 2020 s fotografiemi našich kostelů a modliteben za 60 Kč. Dále jsou k prodeji Hesla Jednoty bratrské za 40 Kč a ekumenické Denní čtení za 95 Kč. Máme k prodeji také několik výtisků publikace Církev v proměnách času 2000-2017 za 528 Kč.  

 

11. Náš sbor spolu se sborem Brno II vydal publikaci Blažkovský deník. Publikace, která vznikala pět let, má přes pět set stran, z toho tři sta stran textu. V obrazové příloze najdeme víc jak tisíc fotografií z biblických kurzů dětí, mládeže i rodinných pobytů. Součástí knihy je i DVD s několika filmy. Knihu připravil a příspěvky shromáždil bratr Jan Vondra. Jako autoři do ní přispěli účastníci kurzů, jejich vedoucí a organizátoři i členové kuratoria (viz obsah v příloze). Kniha, která se může stát hezkým vánočním dárkem, je k dostání v kanceláři sboru a v neděli také v obou našich kostelech a stojí 350 Kč.  

 

12. Členy našeho sboru, kteří zatím neodvedli svůj salární příspěvek, z něhož je financována základní činnost sboru, bychom rádi požádali o jeho brzké uhrazení. Můžete tak učinit bankovním převodem na účet sboru číslo: 13 41 63 53 59 / 0800 a do zprávy pro příjemce uveďte " salár 2019". Je tak možné učinit i v hotovosti v kanceláři sboru.  

RSS kanál

Syndikovat obsah