Zprávy ze sboru 44/2019

Předkládáme Vám aktuální zprávy z našeho sboru č. 44 (3.11. 2019 - 9.11.2019) 
 Zprávy ze sboru 44/2019
 
1. Tato neděle 3. listopadu je 21. po Trojici. V našem sboru budeme slavit Díkčinění a svatou večeři Páně. Kázat bude sestra farářka. Po bohoslužbách v Červeném kostele, které budou připraveny i pro děti, se sejdeme ke společnému posezení na faře, při kterém bude probíhat dobročinný jarmark. Pamatujte, prosíme, na tuto sbírku, která bude letos věnována základní škole Filipka. Své rukodělné výrobky a dobroty můžete nosit do konce října na faru. Příspěvky na občerstvení přineste, prosíme, v neděli před bohoslužbami. 
 
2. V neděli 3. listopadu v 19:30 se konají Hudební nešpory v Červeném kostele, při nichž bude kázat bratr Štěpán Hájek. Účinkovat bude hudební uskupení Brněnské jazzové legendy. Výnos dobrovolného vstupného bude věnován občanskému sdružení Naděje v Brně.
 
3. Celocírkevní chrámová sbírka z minulé neděle, určená na zvýšení fondu Jubilejního tolerančního daru vynesla v našem sboru 6.433 Kč. Všem dárcům děkujeme. Naše sbory si z tohoto zdroje mohou bezúročně půjčovat na stavební investice. Náš sbor má odtud půjčeny na 6 let 3 milióny Kč na faru na Pellicově, které postupně splácí.
 
4. Vychází listopadové číslo časopisu SETKÁVÁNÍ. 
 
5. Od čtvrtka 7. listopadu do středy 20 listopadu bude mít sestra farářka studijní volno. V tomto termínu proto odpadají úterní setkání dětí a přípravka NŠ a středeční setkání konfirmandů. 
 
6. V nedělní škole a na biblické hodině pokračuje sbírka na nákup koz pro sirotčinec ve vesnici Chapananga ve státě Malawi. Jedno kůzle zde stojí cca 2000 Kč. Vybrané peníze plánujeme předat na místě v únoru 2020.
 
7. Máme pro vás již k prodeji tradiční publikaci naší církve Evangelický kalendář 2020 za 130 Kč a Na každý den 2020 za 120 Kč. Nabízíme také Nástěnný kalendář na rok 2020, s fotografiemi našich kostelů a modliteben doplněné snímky ze sborového života za 60 Kč. 
 
8. V těchto dnech také vychází dlouho očekávaná publikace, kterou vydává náš sbor spolu se sborem Brno II pod názvem Blažkovský deník. Práce na ní trvala pět let. Publikace má přes pět set stran, z toho tři sta stran textu a v obrazové příloze najdeme víc jak tisíc fotografií z biblických kurzů dětí, mládeže i rodinných pobytů našich sborů. Součástí knihy je i DVD s několika filmy. Knihu připravil a příspěvky shromáždil bratr Jan Vondra. Jako autoři do ní přispěli účastníci kurzů, jejich vedoucí a organizátoři i členové kuratoria (viz obsah v příloze). Kniha stojí 350 Kč.  
 
9. Členy našeho sboru, kteří zatím neodvedli svůj salární příspěvek, z něhož je financována základní činnost sboru, bychom rádi požádali o jeho brzké uhrazení. Můžete tak učinit bankovním převodem na účet sboru číslo: 13 41 63 53 59 / 0800 a do zprávy pro příjemce uveďte " salár 2019". Je tak možné učinit i v hotovosti v kanceláři sboru. 
 
10. V sobotu 9. listopadu od 9 hodin se ve sboru v Brně II, Lidická 79 koná 1. zasedání 41 konventu Brněnského seniorátu.  Za náš sbor se ho jako staršovstvem zvolení poslanci zúčastní tito bratři a sestra: Milan Ryšavý, Petr Zukal, Miroslava Priknerová, Jan Sypták a Jiří Gruber, za seniorátní výbor. 
 
11. V neděli 10. listopadu budou v našem sboru bohoslužby v obvyklou dobu. Kázáním v Brně i Rychmanově nám poslouží bratr farář Jaroslav Vítek a odpoledne v 15 hodin se bude v Červeném kostele konat ekumenická bohoslužba při příležitosti Dne válečných veteránů, při níž bude účinkovat Dětský sbor Brno a cimbálová skupina VUS Ondráš. 
 
12. Nakonec dvě poptávky na ubytování. 1. Student, člen sboru ECAV v Lazech po Makytou hledá ubytování po dobu svého studia. 2. Mladá žena, která se přistěhovala do Brna a navštěvuje náš sbor hledá cenově přijatelné ubytování v Brně. V případě, že byste věděli o možnosti podnájmu u spolehlivých domácích, rádi zprostředkujeme v kanceláři kontakt.   
 

RSS kanál

Syndikovat obsah