Zprávy ze sboru 43/2019

Předkládáme Vám aktuální zprávy z našeho sboru č. 43 (27.10. 2019 - 2.11.2019) 
 Zprávy ze sboru 43/2019
 
1. Tato neděle 27. října je Devatenáctá po Trojici. Bohoslužby v našem sboru budou v obvyklou dobu (pozor však na změnu času!) v obou brněnských kostelech a odpoledne v Rychmanově. Kázat bude bratr farář na text o utišení bouře (Mk 4,35-41, Mt 5,23-27 a L 8,22-25).  V Červeném kostele bude pokřtěna Sára Libosvárová.
 
2. Chrámová sbírka bude celocírkevní na zvýšení fondu Jubilejního tolerančního daru, z něhož si naše sbory mohou bezúročně půjčovat na stavební investice. Náš sbor má z tohoto zdroje nyní půjčeny 3 milióny Kč na novou faru, které postupně splácí.
 
3. V nedělní škole a na biblické hodině pokračuje sbírka na nákup koz pro sirotčinec ve vesnici Chapananga ve státě Malawi. Jedno kůzle zde stojí cca 2000 Kč. Vybrané peníze budou předány osobně v únoru 2020.
 
4. V den státního svátku v pondělí 28. října pořádá Ekumenická rada církvi v ČR tradiční Modlitbu za domov, která bude tentokrát v Praze v evangelickém kostela u Klimenta. Letošní motto Modlitby za domov zní: Patříme k sobě! Průběh setkání můžete sledovat v přímém přenosu České televize. 
 
5. V následujícím týdnu vzhledem k podzimním školním prázdninám odpadají úterní biblická hodina pro děti a přípravka NŠ a ve středu setkání konfirmandů-
 
6. Nabízíme říjnové číslo časopisu SETKÁVÁNÍ. 
 
7. Vyšla publikace Církev v proměnách času III (2000 -2017), kterou je možné si objednat za sníženou cenu 530 Kč prostřednictvím našeho sboru. V příloze najdete obsah publikace. Dále je možné si zakoupit Nástěnný kalendář na rok 2020, který vydala naše církev. Jsou zde fotografie našich kostelů a modliteben doplněné snímky ze sborového života. Cena kalendáře je 60 Kč.  
 
8. Členy našeho sboru, kteří zatím neodvedli svůj salární příspěvek, z něhož je financována základní činnost sboru, bychom rádi požádali o jeho brzké uhrazení. Můžete tak učinit bankovním převodem na účet sboru číslo: 13 41 63 53 59 / 0800 a do zprávy pro příjemce uveďte " salár 2019". Je tak možné= učinit i v hotovosti v kanceláři sboru. 
 
9. Kurz Alfa, při němž se zájemci seznamují se základy křesťanské víry, pokračuje každou středu v 18 hodin večer. Stále k nim ještě můžete pozvat své známé, kteří by mohli mít o tato setkání zájem. Přivítáme také spolupracovníky do přípravného týmu.  
 
10. V neděli 3. listopadu budeme v našem sboru slavit Díkčinění a svatou večeři Páně.  Po bohoslužbách v Červeném kostele se sejdeme ke společnému posezení na faře, při kterém bude probíhat dobročinný jarmark. Pamatujte, prosíme, na tuto sbírku, která bude letos věnována základní škole Filipka.  Své rukodělné výrobky a dobroty můžete nosit do konce října na faru. Příspěvky na občerstvení i v neděli před bohoslužbami. 
 
11. V neděli 3. listopadu v 19:30 se opět konají hudební nešpory v Červeném kostele, při nichž bude kázat bratr Štěpán Hájek. Účinkovat bude hudební uskupení Brněnské jazzové legendy. Výnos dobrovolného vstupného bude věnován občanskému sdružení Naděje v Brně.
 
12. V neděli 10. listopadu v 15 hodin se bude v Červeném kostele tak jako v minulém roce konat ekumenická bohoslužba při příležitosti Dne válečných veteránů, při níž bude učinkovat Dětský sbor Brno a cimbálová skupina VUS Ondráš. 
 
 

RSS kanál

Syndikovat obsah