Zprávy ze sboru 39/2019

Předkládáme Vám aktuální zprávy z našeho sboru č. 38 (29.9. 2019 - 5.10.2019) 
 Zprávy ze sboru 39/2019
 
1. Neděle 29. září je Patnáctá po Trojici.  Bohoslužby budou ráno v 8:30 Betlémském kostele, při nichž bude kázat bratr farář Jaroslav Vítek a v Červeném kostele budou bohoslužby od 10 hodin, při nichž bude kázat sestra Line Reymond, členka reformovaného sboru v Basilji. Kázání bude k dispozici v českém překladu.
 
2. Ve dnech 26.- 29. září přijíždí do našeho sboru návštěva z partnerského sboru v Basileji (čtrnáct bratří a sester). Děkujeme všem, kdo se zapojili do organizace jejich pobytu a vzali na sebe starost o jejich ubytování a stravovaní. 
 
3. V sobotu 28. září pojedeme s našimi hosty na autobusový zájezd do Čech pod Kosířem. Kdo by měl ještě zájem se zájezdu zúčastnit, přihlaste se prosím včas ve farní kanceláři. Také zveme k účasti na společném nedělním obědě na faře. Na tento oběd je třeba se také přihlásit. Sestry prosíme o příspěvek k občerstvení našich hostů na neděli 29. září.
 
4. V neděli 29. září vyjde po prázdninové přestávce říjnové číslo časopisu SETKÁVÁNÍ. 
 
5. Všechna setkání během týdne již začala a jejich rozvrh najdete na konci těchto zpráv. 
 
6. Je opět možné se přihlásit na kurzy Alfa, při nichž se zájemci seznamují se základy křesťanské víry. Kurzy budou probíhat od 2. října vždy ve středu v 18 hodin večer. Budeme rádi, když pozvete své známé, kteří by mohli mít o tato setkání zájem.  Hledáme spolupracovníky do přípravného týmu.  
 
7. Ve středu 25. září v 19 hodin jsme zváni na faru na Opletalovu k představení připravované knihy Blažkovský deník, která by měla vyjít do konce tohoto roku.  
 
8. Na neděli 3. října v 19:30 se opět připravují Hudební nešpory v Červeném kostele. Plakát je v příloze a prosíme o jeho šíření mezi vašimi přáteli. Děkujeme
 
9. V neděli 13. října 2019 budou v 10 hodin v chrámu Jana Ámose Komenského slavnostní ekumenické bohoslužby s poděkováním za 30 let života ve svobodě. Kázáním poslouží předseda Ekumenické rady církvi Daniel Ženatý. Zazpívají spojené pěvecké sbory pod vedením Martina Grombiříka. Bohoslužbu s vysluhováním večeře Páně společně připravuje sedm církvi ČCE, CB, ECM, BJB, ECAV, CASD, CČSH. Shromáždění pozdraví děkan ŘKC v Brně Mons. Václav Slouk, náměstek brněnské primátorky Petr Hladík a senátor Mikuláš Bek. Pozvánka je v příloze.
 
týden ve sboru Brno I
 
Pondělí 18:30 - staršovstvo  14.10.
Úterý 16:30 - dětský klub Ovečky
  16:30 - biblická hodina pro děti
  19:00 - přípravka nedělní školy
  19:00 - modlitební setkání
Středa 13:00 - Diakonie Hrnčířská
  15:00 - kavárnička
  16:00 - konfirmandé
  18:00 - mládež -
  18:00 - kurz Alfa - od 2. října
Čtvrtek 10:00 - klub otevřených dveří - 3. a 17. října
  17:00 - biblická hodina 
  19:00 - pěvecký sbor Kůrovec
Pátek 18:30 - pěvecký sbor Cantate Domino
Neděle 10:00 - nedělní škola pro děti

RSS kanál

Syndikovat obsah